Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Sotteok Sotteok] (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dong Tien Tinh Xao (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (22/02/2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN (Uu Dai) Pha Kich Phu (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN (Uu Dai) So Co La Trang (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Qua Tang Ngot Ngao (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Mo ban] Hop Qua Danh Du (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan tien khi su dung Vi DzoGame (02.2024)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Sự Kiện Đặc Biệt (01/02)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Sự Kiện Đặc Biệt (01/02)

01/02/2023


 Sự Kiện ĐẶC BIỆT

 Thời gian sự kiện: 

Bắt đầu: (10:00) ngày 01/02/2023.

Kết thúc: (10:00) ngày 02/02/2023.

 Đối tượng tham gia:

- Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách.

 Nội dung:

Trong thời gian sự kiện khi nạp và mua sắm mới từ DzoShop sẽ nhận thêm khuyến mãi:

Ưu đãi Yêu cầu Phần quà
1
Nạp và tiêu mới 3,500@DzoCash
01 Chiêu Tài Trư (1)
01 Võ Hoàng Đơn [Chân] (Event)
2
Nạp và tiêu mới 5,500@DzoCash
01 Chiêu Tài Trư (5)
01 Yêu Hóa Ma Võ Kẹo [PK]
3
Nạp và tiêu mới 10,000@DzoCash
02 Chiêu Tài Trư (5)
03 Yêu Hóa Ma Võ Kẹo [PK]

(Mỗi nhân vật có thể tham gia nhiều ưu đãi. Mỗi ưu đãi có thể nhận 05 lần, ưu tiên tính mốc ưu đãi cao)

Lưu ý

- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus.
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác.
- DzoCash tham gia mỗi Ưu đãi là độc lập.
- Cộng dồn @DzoCash nạp cho cùng ID con (Dzxxx/SNxxx).
Chỉ cộng dồn @DzoCash tiêu của nhân vật tham gia trên ID con.
- Nhân vật nhận quà là nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên của ID con tham gia.
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc giải đáp kết quả Sự Kiện.
 
Nếu các Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc vui lòng liên hệ Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp nhanh nhất.

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.