Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dạc Biẹt] Thoi Trang Cap Nhat [Nhát Kiém Thien Am] (2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Tru Bat Gioi] (05.2024)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Quà Tặng Trợ Giá Đặc Biệt (09/03)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Quà Tặng Trợ Giá Đặc Biệt (09/03)

09/03/2023

Yulgang Hiệp Khách mang đến ưu đãi nhận thêm khuyến mãi khi mua sắm vật phẩm.

 Sự Kiện QUÀ TẶNG TRỢ GIÁ ĐẶC BIỆT

 Thời gian: (16:30) ngày 09/03/2023 ~ (10:00) ngày 10/03/2023.

 Đối tượng tham gia:

- Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách.

 Nội dung:

Trong thời gian trên, các Hiệp Khách khi mua sắm mới từ DzoShop sẽ nhận thêm khuyến mãi đặc biệt:

Quà tặng Yêu cầu Phần quà
1 Mua sắm mới 05 vật phẩm cùng loại
(Không áp dụng khi mua Huyền Vũ Hoàn)
Tặng 03 vật phẩm cùng loại đã mua

(Không giới hạn số lượng tham gia)

Ngoài ra, các Hiệp Khách có thể đăng ký nhận thêm Trang bị Chân khi nạp tiêu đủ theo yêu cầu như sau:

Ưu đãi Yêu cầu Phần quà
1 Nạp mới và tiêu mới 37,500@Dzocash Y phục Chân cấp 13x (zin thường)
2 Nạp mới và tiêu mới 62,500@Dzocash Y phục Chân cấp 14x (zin thường)
3 Nạp mới và tiêu mới 87,500@Dzocash Y phục Chân cấp 15x (zin thường)
4 Nạp mới và tiêu mới 87,500@Dzocash Vũ khí Chân cấp 13x (zin thường)
5 Nạp mới và tiêu mới 112,500@Dzocash Vũ khí Chân cấp 14x (zin thường)
6 Nạp mới và tiêu mới 137,500@Dzocash Vũ khí Chân cấp 15x (zin thường)


► Mỗi nhân vật có thể tham gia đồng thời các ưu đãi khác nhau.
► Mỗi nhân vật có thể tham gia 01 y phục và 01 vũ khí.
► Trang bị Chân có hỗ trợ chỉ số đối kháng quái, chỉ số tăng cường khi nâng cấp cao hơn so với trang bị cùng loại.
► Sự Kiện đặc biệt yêu cầu cùng giới tính, thế lực cùng thông tin nhân vật tham gia, không yêu cầu cấp độ, chuyển chức.

 Đăng ký nhận trang bị Chân (nếu có):

Đối với các Hiệp Khách muốn tham gia nhận trang bị chân, Hiệp Khách hãy gửi yêu cầu hỗ trợ trong thời gian Sự Kiện:

♦♦ Đăng ký tại >>Cổng hỗ trợ<< theo mẫu:
♦♦ Mẫu đăng ký tham gia Sự Kiện:
  • Tham gia Quà Tặng Trợ Giá Đặc Biệt (09/03)
  • ID con
  • Tên nhân vật
  • Máy chủ
  • Ưu đãi tham gia
  • Thông tin cấp độ, chuyển chức, giới tính, thế lực, hệ nhân vật của trang bị nhận thưởng

Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN - Siêu Khuyến Mãi Đặc Biệt - 10/05 hình 3Lưu ý

- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus.
- DzoCash tham gia mỗi Ưu đãi là độc lập với nhau.
Mỗi IDcon (DZOxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật.
- Cộng dồn @DzoCash nạp cho cùng ID con (Dzxxx/SNxxx).
Chỉ cộng dồn @DzoCash tiêu của nhân vật tham gia trên ID con.
- Nhân vật tham gia là nhân vật đầu tiên mua sắm của ID con tham gia.
- Trao thưởng trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi kết thúc thắc mắc kết quả Sự kiện.

 

Nếu các Hiệp Khách có thắc mắc về sự kiện liên hệ Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp nhanh nhất.

 
Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN - Quà Tặng Trợ Giá Đặc Biệt (07.06) hình 2

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.