Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Sotteok Sotteok] (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan tien khi su dung Vi DzoGame (02.2024)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Tử Thiên Thạch (09/05)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Tử Thiên Thạch (09/05)

09/05/2023


 Sự Kiện TỬ THIÊN THẠCH

 Thời gian sự kiện: (10:00) ngày 09/05/2023 ~ (10:00) ngày 10/05/2023

 Đối tượng tham gia: Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách.

 Nội dung:

Trong thời gian trên khi nạp lần đầu theo yêu cầu sẽ nhận được khuyến mãi như sau:

Ưu đãi Yêu cầu Phần quà
1 Nạp lần đầu 500@Dzocash 02 Tử Thiên Thạch (Event)
2 Nạp lần đầu 1,000@Dzocash 04 Tử Thiên Thạch (Event)
3 Nạp lần đầu 2,000@Dzocash 08 Tử Thiên Thạch (Event)

  Đăng ký tham gia:

Để ưu tiên @Dzocash tham gia, các Hiệp Khách gửi báo danh đến >>cổng hỗ trợ<< theo mẫu:

- Sự kiện Tử Thiên Thạch (09/05)
- ID con:
- Tên nhân vật:
- Máy chủ:
- Ưu đãi tham gia:
- Chấp nhận ưu tiên tính @Dzocash cho sự kiện này.
 
Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus.
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác.

- Chỉ tính cho lần nạp đầu tiên trong thời gian sự kiện, không cộng dồn @DzoCash nạp cho cùng ID con (Dzxxx/SNxxx).

Nhân vật tham gia là nhân vật thuộc ID con tham gia (ID con nạp lần đầu).
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc giải đáp kết quả Sự Kiện.
 
Nếu các Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc vui lòng liên hệ Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp.

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.