Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Sotteok Sotteok] (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan tien khi su dung Vi DzoGame (02.2024)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Sự Kiện Đặc Biệt (14/06)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Sự Kiện Đặc Biệt (14/06)

14/06/2023

Ưu đãi ngập tràn quà tặng khi tham gia mua sắm tại DzoShop !!

Sự Kiện ĐẶC BIỆT

 Thời gian sự kiện: (10:00) ngày 14/06/2023 ~ (07:00) ngày 15/06/2023.

 Đối tượng tham gia: Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách.

 Nội dung:

Trong thời gian trên khi nạp và tiêu mới từ DzoShop sẽ nhận thêm khuyến mãi:

Ưu đãi Yêu cầu Phần quà
1 Nạp và tiêu mới 7,000@DzoCash 01 Thúy Ngọc Phù (Phòng ngự) (Chân)
2 Nạp và tiêu mới 11,000@DzoCash 02 Thúy Ngọc Phù (Phòng ngự) (Chân)
3 Nạp và tiêu mới 21,000@DzoCash
04 Thúy Ngọc Phù (Phòng ngự) (Chân)
01 Phúc Vận Phù (25%)

(Mỗi ưu đãi có thể nhận 03 lần, ưu tiên nhận ưu đãi cao nhất)

Lưu ý:
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus.
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác.
- DzoCash tham gia mỗi ưu đãi là độc lập với nhau.
- Cộng dồn @DzoCash nạp cho cùng ID con (Dzxxx/SNxxx).

Chỉ cộng dồn @DzoCash tiêu của nhân vật tham gia trên ID con.
- Nhân vật tham gia là nhân vật đầu tiên mua sắm của ID con tham gia.
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc giải đáp kết quả Sự Kiện.
 
Nếu các Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc vui lòng liên hệ Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp.

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.