Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dạc Biẹt] Thoi Trang Cap Nhat [Nhát Kiém Thien Am] (2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Tru Bat Gioi] (05.2024)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Chuỗi Sự Kiện] Mừng Ngày Khai Trường (09.2023)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Chuỗi Sự Kiện] Mừng Ngày Khai Trường (09.2023)

28/08/2023

Yulgang Hiệp Khách đón Ngày khai trường (Tháng 9)
cùng Chuỗi Sự Kiện vô cùng sôi động 

Chuỗi Sự Kiện  MỪNG NGÀY KHAI TRƯỜNG

 Thời gian:

- Bắt đầu: (sau bảo trì) ngày 07/09/2023
- Kết thúc: (dự kiến) (07:00) ngày 21/09/2023

TỰU TRƯỜNG CÙNG VI ĐẠI BẢO

 Giới thiệu: 

Nhiệm vụ: Tựu Trường Cùng Vi Đại Bảo.
- Nơi nhận: NPC Vi Đại Bảo.
- Nhiệm vụ tiến hành 01 lần mỗi ngày

 Hướng dẫn nhiệm vụ:

- Các Hiệp Khách nhận nhiệm vụ tại NPC Vi Đại Bảo (Huyền Bột Phái)
- Đánh quái chênh lệch 10 cấp độ thu thập vật phẩm nhiệm vụ về đổi thưởng
- Sau khi hoàn thành giai đoạn trước mới có thể tiến hành giai đoạn sau

Hình Tên Giai đoạn SL
Bút chì Giai đoạn 1 - Sau khi nhận nhiệm vụ 20
Bút xoá Giai đoạn 2 - Bắt buộc hoàn thành Giai đoạn 1 20
Bút màu Giai đoạn 3 - Bắt buộc hoàn thành Giai đoạn 2 20

 

- Sau khi thu thập đủ vật phẩm yêu cầu, các Hiệp Khách quay lại gặp NPC Vi Đại Bảo để nhận thưởng

 Phần thưởng: 

- Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được phần thưởng trực tiếp, một trong các phần thưởng ngẫu nhiên (1) và một trong các phần thưởng ngẫu nhiên (2).

Phần thưởng Hình Tên phần thưởng Mô tả
Phần thưởng trực tiếp 01 Địa - Ngưng Thần Châu (5 triệu ~ 50 triệu) Khi đánh quái sẽ có thêm kinh nghiệm lưu lại trong
Ngưng Thần Châu
Phần thưởng ngẫu nhiên (1) 01 Cửu Chuyển Đơn (Event) Thuốc hồi phục sức mạnh HP không đủ
(Giảm tối thiểu 200)
01 Cửu Chuyển Đơn (Vô Song) (Event) Thuốc hồi phục HP theo %
01 Thiên Niên Tuyết Sâm (Event) Thuốc hồi phục sức mạnh nội lực không đủ
(Giảm tối thiểu 200)
01 Thiên Niên Tuyết Sâm (Vô Song) (Event) Thuốc hồi phục nội lực theo %
Phần thưởng ngẫu nhiên (2) 01 Thảo Tâm Đơn 20% (24 giờ) (Event) Điểm kinh nghiệm nhận được tăng 20% (24 giờ)
(Level có thể dùng: 1~59)
01 Thiên Tâm Đơn 80% (24 giờ) (Event) Điểm kinh nghiệm nhận được tăng 80% (24 giờ)
(Level có thể dùng: 100~130)
01 Hộ Tâm Đơn 150% (24 giờ) (Event) Điểm kinh nghiệm nhận được tăng 150% (24 giờ)
(Level có thể dùng: 1~160)
01 Phúc Vận Phù (15%) (Event) Làm tăng tỷ lệ thành công lên 15%

 

 Lưu ý:

- Không thể nhận thưởng khi chưa hoàn thành cả ba giai đoạn.
- Khóa giao dịch đối với phần thưởng từ Sự Kiện.

HỘP BÚT BỊ THẤT LẠC

 Giới thiệu: 

Nhiệm vụ: Hộp Bút bị thất lạc
- Nơi nhận: NPC Vi Đại Bảo.
- Nhiệm vụ tiến hành 01 lần mỗi ngày

 Hướng dẫn nhiệm vụ:

- Các Hiệp Khách nhận nhiệm vụ tại NPC Vi Đại Bảo (Huyền Bột Phái)
- Đánh quái chênh lệch 10 cấp độ thu thập vật phẩm nhiệm vụ về đổi thưởng

Hình Vật phẩm nhiệm vụ
Hộp bút

 Phần thưởng: 

- Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được phần thưởng sau:

Hình Tên phần thưởng Mô tả phần thưởng
Điểm Kinh Nghiệm Điểm kinh nghiệm nhận được tuỳ vào cấp độ nhân vật
và số lượng vật phẩm khi trả nhiệm vụ.

 

Lưu ý:

- Vật phẩm nhiệm vụ Hộp bút có thể tích lũy tối đa là 1,000.

!! TỰU TRƯỜNG SÔI ĐỘNG CÙNG VI ĐẠI BẢO !!

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.