Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Sotteok Sotteok] (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan tien khi su dung Vi DzoGame (02.2024)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Chuỗi Sự Kiện] Online Nhiều Nhận Quà Nhiều (11.2023)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Chuỗi Sự Kiện] Online Nhiều Nhận Quà Nhiều (11.2023)

22/11/2023

Yulgang Hiệp Khách mang đến sự kiện nhằm nâng cao tính nhẫn nại của các Hiệp Khách!!

  CHUỖI SỰ KIỆN ONLINE NHIỀU NHẬN QUÀ NHIỀU 

 Thời gian:

- Bắt đầu: (sau bảo trì) ngày 30/11/2023. 
- Kết thúc: (dự kiến) (07:00) ngày 12/12/2023.

THỢ SỬA ĐỒNG HỒ ĐAO KIẾM TIẾU

 

 Giới thiệu:

- Nhiệm vụ: Thợ Sửa Đồng Hồ Đao Kiếm Tiếu.
- NPC: Đao Kiếm Tiếu (Huyền Bột Phái).
- Nhiệm vụ tiến hành 02 lần / mỗi ngày.

 Hướng dẫn nhiệm vụ:

Các Hiệp Khách nhận nhiệm vụ tại NPC Đao Kiếm Tiếu (Huyền Bột Phái).
- Sau khi nhận nhiệm vụ, các Hiệp Khách sẽ nhận được hiệu ứng như sau: 

Hình Hiệu ứng nhiệm vụ
Đồng Hồ Bị Hỏng
(60 phút)


- Sau khi thời gian hiệu ứng trên kết thúc, các Hiệp Khách quay lại trả nhiệm vụ cho Đao Kiếm Tiếu và nhận thưởng. 

 Phần thưởng:

- Hoàn thành nhiệm vụ, nhân vật nhận được phần thưởng "Đồng hồ sửa từ Đao Kiếm Tiếu" và hiệu ứng hỗ trợ.
Mang Đồng hồ sửa từ Đao Kiếm Tiếu đến cho Thiên Vân Nhạc để tham gia nhiệm vụ tiếp theo.

 

Hình Tên phần thưởng SL
Đồng hồ sửa từ Đao Kiếm Tiếu 1
Sức mạnh từ Đao Kiếm Tiếu (hiệu ứng)
Tăng 3% mang vác, p.thủ +10, HP tối đa +500
60 phút


Đối với vật phẩm nhiệm vụ: Nếu các Hiệp Khách có sử dụng "Chí Tôn Nhiệt Huyết Phù" các loại.
⇒ nhận được 02 vật phẩm nhiệm vụ "Đồng Hồ Sửa Từ Đao Kiếm Tiếu".

 Lưu ý: 

- Không thể hoàn thành nhiệm vụ khi chưa kết thúc thời gian hiệu ứng "Đồng Hồ Bị Hỏng hoặc khi đang có hiệu ứng tương tự phần thưởng.

SƯU TẦM ĐỒNG HỒ CỦA THIÊN VÂN NHẠC

 Giới thiệu:

- Nhiệm vụ: Sưu Tầm Đồng Hồ Của Thiên Vân Nhạc.
- NPC: Thiên Vân Nhạc (Huyền Bột Phái).
- Nhiệm vụ tiến hành nhiều lần mỗi ngày.

 Hướng dẫn nhiệm vụ:

Các Hiệp Khách nhận nhiệm vụ tại NPC Thiên Vân Nhạc (Huyền Bột Phái).

- Các Hiệp Khách dùng vật phẩm nhiệm vụ "Đồng Hồ Sửa Từ Đao Kiếm Tiếu" từ nhiệm vụ "Thợ Sửa Đồng Hồ Đao Kiếm Tiếu" để trả nhiệm vụ.

Hình Hiệu ứng nhiệm vụ
Đồng Hồ Bị Hỏng
Phần thưởng nhiệm vụ
"Thợ Sửa Đồng Hồ Đao Kiếm Tiếu" 

- Tùy theo số lượng vật phẩm nhiệm vụ đang có, các Hiệp Khách quay lại trả nhiệm vụ cho Đao Kiếm Tiếu và nhận thưởng. 

 Phần thưởng:

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các Hiệp Khách có thể đổi các vật phẩm như sau: 

Hình Tên phần thưởng Mô tả phần thưởng
x2 (Địa) - Ngưng Thần Châu (50 triệu) Khi đánh quái sẽ có thêm 50 triệu kinh nghiệm
lưu lại trong Ngưng Thần Châu.
x4 Hộ Tâm Đơn (150%) (4 giờ) Tăng 150% kinh nghiệm khi đánh quái (4 giờ)
x15 Lễ Vật Yêu Hoá Ma Võ (Hải Sản) (ĐB) Lực công kích +30, sức phòng ngự +30
lực c.kích v.công +3%, EXP +5%, hút hồn +5%(24 giờ)

 

 Lưu ý:

- Phần thưởng từ Sự Kiện không thể cất kho chung, mở shop, giao dịch.

Chúc các Hiệp Khách có trải nghiệm thật vui

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.