Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Sotteok Sotteok] (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dong Tien Tinh Xao (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (22/02/2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN (Uu Dai) Pha Kich Phu (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN (Uu Dai) So Co La Trang (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Qua Tang Ngot Ngao (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Mo ban] Hop Qua Danh Du (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan tien khi su dung Vi DzoGame (02.2024)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự Kiện] Đồng Tiền Tinh Xảo (11.2023)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự Kiện] Đồng Tiền Tinh Xảo (11.2023)

22/11/2023

Cùng thu thập đồng tiền tinh xảo nhận quà hấp dẫn từ Yulgang Hiệp Khách nào!

Sự Kiện   ĐỒNG TIỀN TINH XẢO

 Thời gian:

- Bắt đầu: (sau bảo trì) ngày 30/11/2023.
- Kết thúc: (dự kiến) (07:00) ngày 12/12/2023.

 Giới thiệu:

- Nhiệm vụ: Thu Thập Đồng Tiền Tinh Xảo
- NPC: Bát Quái Lão Nhân (Huyền Bột Phái)
- Nhiệm vụ có thể tiến hành nhiều lần

 Hướng dẫn nhiệm vụ:

- Trong thời gian Sự Kiện, khi mua sắm vật phẩm từ DzoShop sẽ nhận được số "Tiền đồng tinh xảo"  (TĐTX) tương ứng

DANH SÁCH MUA VẬT PHẨM DZOSHOP
NHẬN ĐƯỢC TIỀN ĐỒNG TINH XẢO

STT Vật Phẩm Đồng Tiền
1 Cửu Chuyển Đơn (Siêu Lớn) 1
2 Thiên Niên Tuyết Sâm (Siêu Lớn) 1
3 Diệp Thảo Đông Lãnh 1
4 Chí Tôn Hoàn 1
5 Cửu Chuyển Đơn (Vô Song) 1
6 Thiên Niên Tuyết Sâm (Vô Song) 1
7 Luyện Tiên Thảo 1
8 Bạch Long Chỉ Thêu (7 ngày) 1
9 Túi (30 ngày) 1
10 Hắc Long Chỉ Thêu (7 ngày) 1
11 Xuyên Châm Dẫn Tuyến 1
12 Thánh Tâm Đơn 50% (24 giờ) 1
13 Long Cang Hồn (15 ngày) 1
14 Gương Huyền Ma (nhỏ) 1
15 Ngưng Thần Bao (Thiên) (50 Triệu) 2
16 Thiên Hoá 2
17 Thổ Linh Phù (100) 2
18 Cành cây phục chế (nhỏ) 2
19 Rương Thời Phong (túi) 2
20 Thẩm mỹ viện 2
21 Kiểu tóc "Vì sao đưa anh đến" 2
22 Tổ hợp thay đổi nickname 2
23 Phúc vận phù thượng cấp 2
24 Set (Thẩm mỹ viện, Thuốc Nhuộm Tóc) 2
25 Yêu Hoá Ma Võ (vừa) (5) 2
26 Yêu Hoá Ma Võ (hoa) (đ.biệt) (1) 2
27 Đại Thanh Sư Tử Hống (50) 2
28 Bùa Hoàng Ngọc (Phòng Ngự) 2
29 Bùa thuẫn giáp thần thú 2
30 Nhẫn 2
31 Nhiệt Huyết Phù (30 ngày) 2
32 Thiên Tâm Đơn 80% (24 giờ) 2
33 Long Cang Hồn (30 ngày) 2
34 Thuý Ngọc Phù [Phòng Ngự] (Chân) 2
35 Hộ Minh Châu (Nhiệt)_Hoa (24 giờ) 2
36 Yêu Hóa Ma Võ [Kẹo] (Luyện cấp) 3
37 Bùa Nhiệt Địa 3
38 Thiên Võ Kỳ Thư 3
39 Túi (90 ngày) 3
40 Bùa Thiên Tôn 3
41 Yêu Hóa Ma Võ (lớn)(10) 3
42 Yêu Hóa Ma Võ (đ.biệt)(1) 3
43 Trà diệp thảo Đông Lãnh 3
44 Yêu Hóa Ma Võ (Hải sản)(đ.biệt) 3
45 Bùa Hoàng ngọc (vũ khí) 3
46 Bùa thúy ngọc (phòng ngự) 3
47 Yêu Hóa Ma Võ (Gậy cổ vũ)(đ.biệt) 3
48 Rương thời phong (Tủ thời trang) 3
49 Yêu Hóa Ma Võ [Kẹo] (PK) 4
50 Rương Thời Phong (Nhẫn) 4
51 Trứng thú (ưng) 4
52 Trứng thú (báo) 4
53 Trứng thú (hổ) 4
54 Thần khuyển kim thạch (Dobermann) 4
55 Trứng thú (chuột) 4
56 Thần khuyển kim thạch (Chow Chow) 4
57 Phục chế cành cây (lớn) 5
58 Gương Huyền Ma (trung bình) 5
59 Thúy Ngọc Phù [Vũ khí](Chân) 5
60 Thúy ngọc phù [Phòng Ngự] 5
61 Bùa thủy tinh (phòng ngự) 6
62 Bùa thúy ngọc (vũ khí) 7
63 Chí Tôn Nhiệt Huyết Phù (30 ngày) 7
64 Thủy Tinh Phù [Phòng Ngự] 8
65 Bùa Thủy Tinh (Vũ khí) 9
66 Thúy ngọc phù [Vũ Khí] 9
67 Bùa đổi tên 11
68 Thủy Tinh Phù [Vũ Khí] 12

 

 Phần thưởng:

- Dùng "Tiền đồng tinh xảo"  để đổi lấy những phần thưởng hấp dẫn tại Bát Quái Lão Nhân.

Loại quà Phần thưởng TĐTX
Hiệu ứng Đoàn Vũ Hiên khích lệ (100% kinh nghiệm) (2 giờ) 2
Ngẫu nhiên
nhận 3 vật phẩm
Kim Cang Thạch cao cấp (chính xác 15) 6
Kim Cang Thạch cao cấp (tấn công 19)
Kim Cang Thạch cao cấp (tấn công 20)
Kim Cang Thạch cao cấp (clvc 29%)
Kim Cang Thạch cao cấp (clvc 30%)
Kim Cang Thạch siêu cấp (kc 2)
Hàn ngọc thạch cao cấp (né 15)
Hàn ngọc thạch cao cấp (phòng thủ 9)
Hàn ngọc thạch cao cấp (phòng thủ 10)
Hàn ngọc thạch cao cấp (ulpt 80)
Hàn ngọc thạch siêu cấp (phòng thủ 14)
Hàn ngọc thạch siêu cấp (ulpt 99)
Ngẫu nhiên
nhận 1 vật phẩm
Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (6) (2 giờ) (Event) 12
Bích Lục Thần Thảo (10) (2 giờ) (Event)
Thâm Lam Thần Thảo (10) (2 giờ) (Event)
 Hộ Tâm Đơn (150%) (1 ngày) (Event)
Kẻ Đánh Cắp Tống Lợi (Event)
 Vô Song Phúc Vận Phù (Event)
 Chí Tôn Hoả Dương Đơn (3) (1 giờ) (Event)

 

Lưu ý:

- Vui lòng sử dụng hết TĐTX trong thời gian Sự Kiện. TĐTX sẽ bị gỡ bỏ sau khi kết thúc Sự Kiện và trước khi bắt đầu Sự Kiện kế tiếp.
- Không thể hoàn thành nhiệm vụ khi đang có hiệu ứng tương tự.
- Khóa giao dịch với vật phẩm thưởng Event.

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.