Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dạc Biẹt] Thoi Trang Cap Nhat [Nhát Kiém Thien Am] (2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Tru Bat Gioi] (05.2024)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Chuỗi Sự Kiện] Mừng Xuân Giáp Thìn (1) (2024)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Chuỗi Sự Kiện] Mừng Xuân Giáp Thìn (1) (2024)

29/01/2024

Chào đón năm mới 2024 với chuỗi sự kiện vui Xuân từ Yulgang Hiệp Khách !

Chuỗi Sự Kiện undefined hình 2 MỪNG XUÂN GIÁP THÌN (1)

Thời gian: 

- Bắt đầu: (sau bảo trì) ngày 06/02/2024. 
- Kết thúc: (dự kiến) (07:00) ngày 22/02/2024.

QUẺ XĂM CỦA BÁT QUÁI LÃO NHÂN

 Giới thiệu:

- Nhiệm vụ: Quẻ xăm của Bát Quái Lão Nhân.
- NPC: Bát Quái Lão Nhân (Huyền Bột Phái).
- Nhiệm vụ tiến hành 01 lần mỗi ngày.

 Hướng dẫn nhiệm vụ:

- Các Hiệp Khách nhận nhiệm vụ tại NPC Bát Quái Lão Nhân (Huyền Bột Phái).
- Sau khi nhận nhiệm vụ, nói chuyện lại với NPC Bát Quái Lão Nhân một lần nữa để hoàn thành nhiệm vụ.

 Phần thưởng:

- Hoàn thành nhiệm vụ, các Hiệp Khách ngẫu nhiên nhận được 01 trong 04 vật phẩm nhiệm vụ sau:

Hình Quẻ xăm Mô tả phần thưởng
Phúc Lộc Thọ Toàn Một trong 4 quẻ xăm từ Bát Quái Lão Nhân.
Mang đến cho Môn chủ phái Huyền Bột để nhận nhiệm vụ.
Cát Tường Như Ý Một trong 4 quẻ xăm từ Bát Quái Lão Nhân.
Mang đến cho Thương Nhân Bí Mật để nhận nhiệm vụ.
Thập Toàn Thập Mỹ Một trong 4 quẻ xăm từ Bát Quái Lão Nhân.
Mang đến cho Vi Đại Bảo để nhận nhiệm vụ tiếp theo.
Khổ Tận Cam Lai Một trong 4 quẻ xăm từ Bát Quái Lão Nhân.
Mang đến cho Đao Kiếm Tiếu để nhận nhiệm vụ tiếp theo.


Các Hiệp Khách mang que xăm nhận được đến các NPC tương ứng để có thể nhận nhiệm vụ tiếp theo

PHÚC LỘC THỌ TOÀN

 Giới thiệu:

- Nhiệm vụ: Phúc Lộc Thọ Toàn.
- NPC: Môn chủ Huyền Bột Phái (Huyền Bột Phái).
- Nhiệm vụ tiến hành 01 lần mỗi ngày.

 Hướng dẫn nhiệm vụ:

- Các Hiệp Khách có quẻ xăm Phúc Lộc Thọ Toàn  có thể nhận nhiệm vụ tại NPC Môn chủ phái Huyền Bột (Huyền Bột Phái).

- Sau khi nhận nhiệm vụ, đánh quái chênh lệnh 10 cấp độ thu thập vật phẩm nhiệm vụ: 

Hình Vật phẩm nhiệm vụ SL
Hồng Bao May Mắn
Hồng bao may mắn đầy bí ẩn
200

 

- Sau khi thu thập đủ vật phẩm nhiệm vụ, quay lại NPC Môn chủ phái Huyền Bột để hoàn thành nhiệm vụ.

 Phần thưởng:

- Hoàn thành nhiệm vụ, các Hiệp Khách sẽ nhận được hiệu ứng như sau: 

Hình Tên phần thưởng Mô tả phần thưởng
Sự khích lệ của Đoàn Vũ Hiên
(hiệu ứng)
Tăng 100% kinh nghiệm khi luyện cấp
Khi chết không bị trừ điểm kinh nghiệm (4 giờ)


 Lưu ý: 

- Không thể hoàn thành nhiệm vụ khi đang có hiệu ứng tương tự phần thưởng.

CÁT TƯỜNG NHƯ Ý

 Giới thiệu:

- Nhiệm vụ: Cát Tường Như Ý.
- NPC: Thương Nhân Bí Mật (Huyền Bột Phái).
- Nhiệm vụ tiến hành 01 lần mỗi ngày.

 Hướng dẫn nhiệm vụ:

- Các Hiệp Khách có quẻ xăm Cát Tường Như Ý  có thể nhận nhiệm vụ tại NPC Thương Nhân Bí Mật (Huyền Bột Phái).

- Sau khi nhận nhiệm vụ, đánh quái chênh lệnh 10 cấp độ thu thập vật phẩm nhiệm vụ: 

Hình Vật phẩm nhiệm vụ SL
Hồng Bao May Mắn
Hồng bao may mắn đầy bí ẩn
150

 

- Sau khi thu thập đủ vật phẩm nhiệm vụ, quay lại NPC Thương Nhân Bí Mật để hoàn thành nhiệm vụ.

 Phần thưởng:

- Hoàn thành nhiệm vụ, các Hiệp Khách sẽ nhận được hiệu ứng như sau: 

Hình Tên phần thưởng Mô tả phần thưởng
Bánh Hoppang đậu đỏ (hiệu ứng) Tăng 20 tấn công (2 giờ)


 Lưu ý: 

- Thời gian hiệu ứng là liên tục không ngắt quãng, tính từ lúc nhận được hiệu ứng.

THẬP TOÀN THẬP MỸ

 Giới thiệu:

- Nhiệm vụ: Thập Toàn Thập Mỹ cùng Vi Đại Bảo.
- NPC: Vi Đại Bảo (Huyền Bột Phái).
- Nhiệm vụ tiến hành 01 lần mỗi ngày.

 Hướng dẫn nhiệm vụ:

- Các Hiệp Khách có quẻ xăm Thập Toàn Thập Mỹ  có thể nhận nhiệm vụ tại NPC Vi Đại Bảo (Huyền Bột Phái).

- Sau khi nhận nhiệm vụ, đánh quái chênh lệnh 10 cấp độ thu thập vật phẩm nhiệm vụ: 

Hình Vật phẩm nhiệm vụ SL
Hồng Bao May Mắn
Hồng bao may mắn đầy bí ẩn
100

 

- Sau khi thu thập đủ vật phẩm nhiệm vụ, quay lại NPC Vi Đại Bảo để hoàn thành nhiệm vụ.

 Phần thưởng:

- Hoàn thành nhiệm vụ, các Hiệp Khách sẽ nhận được hiệu ứng như sau: 

Hình Tên phần thưởng Mô tả phần thưởng
Sự quan tâm của môn chủ Huyền Bột
(hiệu ứng)
Tăng 50% kinh nghiệm khi luyện cấp
Khi chết không bị trừ điểm kinh nghiệm (4 giờ)


 Lưu ý: 

- Không thể hoàn thành nhiệm vụ khi đang có hiệu ứng tương tự phần thưởng.

KHỔ TẬN CAM LAI

 Giới thiệu:

- Nhiệm vụ: Khổ Tận Cam Lai cùng Đao Kiếm Tiếu.
- NPC: Đao Kiếm Tiếu (Huyền Bột Phái).
- Nhiệm vụ tiến hành 01 lần mỗi ngày.

 Hướng dẫn nhiệm vụ:

- Các Hiệp Khách có quẻ xăm Khổ Tận Cam Lai  có thể nhận nhiệm vụ tại NPC Đao Kiếm Tiếu (Huyền Bột Phái).

- Sau khi nhận nhiệm vụ, đánh quái chênh lệnh 10 cấp độ thu thập vật phẩm nhiệm vụ: 

Hình Vật phẩm nhiệm vụ SL
Hồng Bao May Mắn
Hồng bao may mắn đầy bí ẩn
150

 

- Sau khi thu thập đủ vật phẩm nhiệm vụ, quay lại NPC Đao Kiếm Tiếu để hoàn thành nhiệm vụ.

 Phần thưởng:

- Hoàn thành nhiệm vụ, các Hiệp Khách sẽ nhận được hiệu ứng như sau: 

Hình Tên phần thưởng Mô tả phần thưởng
Bánh Hoppang rau củ (hiệu ứng) Tăng 20 phòng thủ (2 giờ)


 Lưu ý: 

- Thời gian hiệu ứng là liên tục không ngắt quãng, tính từ lúc nhận được hiệu ứng.

 

Nếu các Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc vui lòng liên hệ Fanpage Hiệp Khách hoặc Kênh hỗ trợ để được hỗ trợ giải đáp.

! ĐẦU XUÂN GIÁP THÌN - VẠN SỰ AN KHANG, VẠN SỰ NHƯ Ý !

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.