Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Sotteok Sotteok] (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dong Tien Tinh Xao (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (22/02/2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN (Uu Dai) Pha Kich Phu (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN (Uu Dai) So Co La Trang (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Qua Tang Ngot Ngao (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Mo ban] Hop Qua Danh Du (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan tien khi su dung Vi DzoGame (02.2024)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Chuỗi Sự kiện] Lễ Hội Cường Hóa (02.2024)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Chuỗi Sự kiện] Lễ Hội Cường Hóa (02.2024)

29/01/2024

 

Chuỗi Sự Kiện  LỄ HỘI CƯỜNG HÓA

Hòa cùng không khí lễ hội trước thềm năm mới 2024
Đao Kiếm Tiếu ca ca mang thêm may mắn khi tham gia nâng cấp sức mạnh trang bị và ưu đãi hấp dẫn giá "chất" khi mua sắm bùa cường hóa

Sự Kiện TĂNG 5% MAY MẮN

 Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra, các trang bị sẽ nhận được ưu đãi tăng tỉ lệ thành công khi: 

1. Tiến hành hợp thành, cường hóa tại các NPC liên quan (VD: NPC Đao Kiếm Tiếu,vv...) sẽ được tăng 5% tỉ lệ thành công.
2. Trang bị sử dụng một trong các vật phẩm, sẽ được tăng 5% tỉ lệ cường hóa thành công.

Hình Tên vật phẩm Thời gian ưu đãi (dự kiến)
Bùa thủy tinh (vũ khí) 06/02 ~ 22/02
Bùa thủy tinh (phòng ngự) 06/02 ~ 22/02
Bùa thúy ngọc (vũ khí) 06/02 ~ 22/02
Bùa thúy ngọc (phòng ngự) 06/02 ~ 22/02
Thúy Ngọc Phù [Vũ Khí] (Chân) 06/02 ~ 22/02
Thúy Ngọc Phù [Phòng Ngự] (Chân) 06/02 ~ 22/02
Thủy Tinh Phù [Vũ khí]
(hệ thống cường hóa đặc biệt)
06/02 ~ 22/02
Thủy Tinh Phù [Phòng Ngự]
(hệ thống cường hóa đặc biệt)
06/02 ~ 22/02
Thúy Ngọc Phù [Vũ Khí]
(hệ thống cường hóa đặc biệt)
06/02 ~ 22/02
Thúy Ngọc Phù [Phòng Ngự]
(hệ thống cường hóa đặc biệt)
06/02 ~ 22/02
Thúy Ngọc Phù [Vũ Khí](Chân)
(hệ thống cường hóa đặc biệt)
06/02 ~ 22/02
Thúy Ngọc Phù [Phòng Ngự](Chân)
(hệ thống cường hóa đặc biệt)
06/02 ~ 22/02

 

undefined hình 7Lưu ý:

Sự kiện tăng % may mắn áp dụng cho cả hai hệ thống bao gồm:

- Hệ thống Cường Hóa thông thường.
- Hệ thống Cường Hóa Đặc Biệt mới >>chi tiết hệ thống cường hóa mới<<.

 Sự Kiện QUÀ TẶNG GIỜ VÀNG

~ Flash sale giờ vàng mua sắm bùa cường hóa và bùa may mắn từ DzoShop với ưu đãi hấp dẫn !!! ~

Ảnh Vật Phẩm Giá (Dzocash) Thời gian ưu đãi
(dự kiến)
Bí Kíp Tăng Cường Vũ Khí (TC3)(Cao cấp)(Event)
Giới hạn mua 01 vật phẩm / tài khoản
2,600 > 1,300 06/02 ~ 15/02
Bí Kíp Tăng Cường Vũ Khí (TC4)(Cao cấp)(Event)
Giới hạn mua 01 vật phẩm / tài khoản
2,800 > 1,400 06/02 ~ 15/02
Bí Kíp Tăng Cường Vũ Khí (TC5)(Cao cấp)(Event)
Giới hạn mua 01 vật phẩm / tài khoản
3,000 > 1,500 06/02 ~ 15/02
Bí Kíp Tăng Cường Vũ Khí (TT1)(Cao cấp(Event)
Giới hạn mua 01 vật phẩm / tài khoản
3,200 > 1,600 06/02 ~ 15/02
Bí Kíp Tăng Cường Vũ Khí (TT2)(Cao cấp(Event)
Giới hạn mua 01 vật phẩm / tài khoản
3,400 > 1,700 06/02 ~ 15/02
Bí Kíp Tăng Cường Vũ Khí (TT3)(Cao cấp(Event)
Giới hạn mua 01 vật phẩm / tài khoản
3,600 > 1,800 06/02 ~ 15/02
Bí Kíp Tăng Cường Vũ Khí (TT4)(Cao cấp(Event)
Giới hạn mua 01 vật phẩm / tài khoản
3,800 > 1,900 06/02 ~ 15/02
Bí Kíp Tăng Cường Vũ Khí (TT5)(Cao cấp(Event)
Giới hạn mua 01 vật phẩm / tài khoản
4,000 > 2,000 06/02 ~ 15/02
Bí Kíp Tăng Cường Phòng Cụ (TC3)(Cao cấp)(Event)
Giới hạn mua 01 vật phẩm / tài khoản
2,600 > 1,300 06/02 ~ 15/02
Bí Kíp Tăng Cường Phòng Cụ (TC4)(Cao cấp)(Event)
Giới hạn mua 01 vật phẩm / tài khoản
2,800 > 1,400 06/02 ~ 15/02
Bí Kíp Tăng Cường Phòng Cụ (TC5)(Cao cấp)(Event)
Giới hạn mua 01 vật phẩm / tài khoản
3,000 > 1,500 06/02 ~ 15/02
Bí Kíp Tăng Cường Phòng Cụ (TT1)(Cao cấp)(Event)
Giới hạn mua 01 vật phẩm / tài khoản
3,200 > 1,600 06/02 ~ 15/02
Bí Kíp Tăng Cường Phòng Cụ (TT2)(Cao cấp)(Event)
Giới hạn mua 01 vật phẩm / tài khoản
3,400 > 1,700 06/02 ~ 15/02
Bí Kíp Tăng Cường Phòng Cụ (TT3)(Cao cấp)(Event)
Giới hạn mua 01 vật phẩm / tài khoản
3,600 > 1,800 06/02 ~ 15/02
Bí Kíp Tăng Cường Phòng Cụ (TT4)(Cao cấp)(Event)
Giới hạn mua 01 vật phẩm / tài khoản
3,800 > 1,900 06/02 ~ 15/02
Bí Kíp Tăng Cường Phòng Cụ (TT5)(Cao cấp)(Event)
Giới hạn mua 01 vật phẩm / tài khoản
4,000 > 2,000 06/02 ~ 15/02
undefined hình 4 Thúy Ngọc Phù [Vũ Khí] (Chân)
(Có thể giao dịch)
4,500 > 3,000 06/02 ~ 22/02
undefined hình 4 Thúy Ngọc Phù [Phòng Ngự] (Chân)
(Có thể giao dịch)
4,000 > 3,000 06/02 ~ 22/02
Bùa thủy tinh (vũ khí)
(Có thể giao dịch)
3,000 > 2,400 06/02 ~ 22/02
Bùa thủy tinh (phòng ngự)
(Có thể giao dịch)
2,000 > 1,600 06/02 ~ 22/02
Thúy Ngọc Phù [Vũ Khí]
(Có thể giao dịch)
2,500 > 2,000 06/02 ~ 22/02
Thúy Ngọc Phù [Phòng Ngự]
(Có thể giao dịch)
1,300 > 1,000 06/02 ~ 22/02
Thủy Tinh Phù [Vũ Khí]
(Có thể giao dịch)
3,300 > 2,800 06/02 ~ 22/02
Thủy Tinh Phù [Phòng Ngự]
(Có thể giao dịch)
2,200 > 1,800 06/02 ~ 22/02
Phúc Vận Phù (25%)
(Có thể giao dịch)
1,200 > 900 06/02 ~ 22/02
Phúc vận phù thượng cấp
(Có thể giao dịch)
550 > 400 06/02 ~ 22/02
Bí Kíp Tăng Cường Vũ Khí (TC3) (Cao cấp)
(Có thể giao dịch)
2,600 > 1,820 06/02 ~ 22/02
Bí Kíp Tăng Cường Vũ Khí (TC4) (Cao cấp)
(Có thể giao dịch)
2,800 > 1,960 06/02 ~ 22/02
Bí Kíp Tăng Cường Vũ Khí (TC5) (Cao cấp)
(Có thể giao dịch)
3,000 > 2,100 06/02 ~ 22/02
Bí Kíp Tăng Cường Vũ Khí (TT1) (Cao cấp)
(Có thể giao dịch)
3,200 > 2,240 06/02 ~ 22/02
Bí Kíp Tăng Cường Vũ Khí (TT2) (Cao cấp)
(Có thể giao dịch)
3,400 > 2,380 06/02 ~ 22/02
Bí Kíp Tăng Cường Vũ Khí (TT3) (Cao cấp)
(Có thể giao dịch)
3,600 > 2,520 06/02 ~ 22/02
Bí Kíp Tăng Cường Vũ Khí (TT4) (Cao cấp)
(Có thể giao dịch)
3,800 > 2,660 06/02 ~ 22/02
Bí Kíp Tăng Cường Vũ Khí (TT5) (Cao cấp)
(Có thể giao dịch)
4,000 > 2,800 06/02 ~ 22/02
Bí Kíp Tăng Cường Phòng Cụ (TC3) (Cao cấp)
(Có thể giao dịch)
2,600 > 1,820 06/02 ~ 22/02
Bí Kíp Tăng Cường Phòng Cụ (TC4) (Cao cấp)
(Có thể giao dịch)
2,800 > 1,960 06/02 ~ 22/02
Bí Kíp Tăng Cường Phòng Cụ (TC5) (Cao cấp)
(Có thể giao dịch)
3,000 > 2,100 06/02 ~ 22/02
Bí Kíp Tăng Cường Phòng Cụ (TT1) (Cao cấp)
(Có thể giao dịch)
3,200 > 2,240 06/02 ~ 22/02
Bí Kíp Tăng Cường Phòng Cụ (TT2) (Cao cấp)
(Có thể giao dịch)
3,400 > 2,380 06/02 ~ 22/02
Bí Kíp Tăng Cường Phòng Cụ (TT3) (Cao cấp)
(Có thể giao dịch)
3,600 > 2,520 06/02 ~ 22/02
Bí Kíp Tăng Cường Phòng Cụ (TT4) (Cao cấp)
(Có thể giao dịch)
3,800 > 2,660 06/02 ~ 22/02
Bí Kíp Tăng Cường Phòng Cụ (TT5) (Cao cấp)
(Có thể giao dịch)
4,000 > 2,800 06/02 ~ 22/02

 

Mô tả vật phẩm:

 

Nếu các Hiệp Khách có thắc mắc vui lòng liên hệ qua fanpage Dzogame - Yulgang Hiệp Khách hoặc Kênh hỗ trợ để được giải đáp nhanh nhất.

! ĐẦU XUÂN GIÁP THÌN - VẠN SỰ AN KHANG, VẠN SỰ NHƯ Ý !

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.