Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Sotteok Sotteok] (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan tien khi su dung Vi DzoGame (02.2024)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Chuỗi Sự Kiện] Hái Lộc Đầu Xuân (02.2024)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Chuỗi Sự Kiện] Hái Lộc Đầu Xuân (02.2024)

05/02/2024

Yulgang Hiệp Khách kính chúc các Hiệp Khách năm mới nhiều phúc lộc !

Chuỗi Sự Kiện undefined hình 2 HÁI LỘC ĐẦU XUÂN

Thời gian: 

- Bắt đầu: (sau bảo trì) ngày 06/02/2024. 
- Kết thúc: (dự kiến) (07:00) ngày 22/02/2024.

HEO VÀNG CHÚC PHÚC !!

 Giới thiệu:

- Nhiệm vụ: [Heo Vàng] Chúc Phúc !
- NPC: Đại Phúc Tinh (Huyền Bột Phái).
- Nhiệm vụ tiến hành 01 lần mỗi ngày.

 Hướng dẫn nhiệm vụ:

- Các Hiệp Khách nhận nhiệm vụ tại NPC Đại Phúc Tinh (Huyền Bột Phái).
- Sau khi nhận nhiệm vụ, đánh quái chênh lệnh 10 cấp độ thu thập vật phẩm nhiệm vụ: 

Hình Vật phẩm nhiệm vụ
Heo Vàng
Nếu mang đến cho Bát Quái Lão Nhân
có thể đổi được Heo phúc tinh giá trị hơn !

 

- Sau khi thu thập đủ vật phẩm nhiệm vụ, quay lại NPC Đại Phúc Tinh để hoàn thành nhiệm vụ.

 Phần thưởng:

- Hoàn thành nhiệm vụ, các Hiệp Khách sẽ nhận được phần thưởng như sau: 

Hình Tên phần thưởng Mô tả phần thưởng
Kinh nghiệm Nhận ngẫu nhiên tuỳ theo cấp độ nhân vật.
Kỹ năng Nhận ngẫu nhiên tuỳ theo cấp độ nhân vật.

 

HEO HOÀNG KIM CỦA BÁT QUÁI LÃO NHÂN !!

 Giới thiệu:

- Nhiệm vụ: [Heo Hoàng Kim] Của BQLN !
- NPC: Bát Quái Lão Nhân (Huyền Bột Phái).
- Nhiệm vụ tiến hành 01 lần mỗi ngày.

 Hướng dẫn nhiệm vụ:

- Các Hiệp Khách nhận nhiệm vụ tại NPC Bát Quái Lão Nhân (Huyền Bột Phái).
-  Sau khi nhận nhiệm vụ, đánh quái chênh lệnh 10 cấp độ mang về vật phẩm nhiệm vụ Heo Vàng để đúc thành Heo Hoàng Kim theo yêu cầu như sau:

Hình Vật phẩm nhiệm vụ Yêu cầu
Heo Vàng 1
Tiền vàng
Thăng chức 1, 2
1,000,000 lượng
Tiền vàng
Thăng chức 3, 4, 5
10,000,000 lượng
Tiền vàng
Thăng thiên 1, 2
50,000,000 lượng
Tiền vàng
Thăng thiên 3, 4, 5
100,000,000 lượng

 

 Phần thưởng:

- Hoàn thành nhiệm vụ, các Hiệp Khách sẽ nhận được phần thưởng nhiệm vụ như sau: 

Hình Tên phần thưởng
Heo Hoàng Kim
Heo hoàng kim đại phúc tinh !!

 

HEO HOÀNG KIM CHÚC PHÚC !!

 Giới thiệu:

- Nhiệm vụ: [Heo Hoàng Kim] Chúc Phúc !
- NPC: Đại Phúc Tinh (Huyền Bột Phái).
- Nhiệm vụ tiến hành 01 lần mỗi ngày.

 Hướng dẫn nhiệm vụ:

- Các Hiệp Khách nhận nhiệm vụ tại NPC Đại Phúc Tinh (Huyền Bột Phái).
- Sau khi nhận nhiệm vụ, mang theo vật phẩm nhiệm vụ nhận được từ nhiệm vụ "[Heo Hoàng Kim] Của BQLN !" cho Đại Phúc Tinh:

Hình Vật phẩm nhiệm vụ
Heo Hoàng Kim
Heo hoàng kim đại phúc tinh !!
Nhận được phần thưởng gấp 2 lần so với Heo Vàng !

 

- Sau khi thu thập đủ vật phẩm nhiệm vụ, quay lại NPC Đại Phúc Tinh để hoàn thành nhiệm vụ.

 Phần thưởng:

- Hoàn thành nhiệm vụ, các Hiệp Khách sẽ nhận được phần thưởng như sau: 

Hình Tên phần thưởng Mô tả phần thưởng
Kinh nghiệm Nhận ngẫu nhiên tuỳ theo cấp độ nhân vật.
Kỹ năng Nhận ngẫu nhiên tuỳ theo cấp độ nhân vật.

Quà tặng nhận được từ Heo Hoàng Kim gấp đôi so với Heo Vàng.

 

Nếu các Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc vui lòng liên hệ Fanpage Hiệp Khách hoặc Kênh hỗ trợ để được hỗ trợ giải đáp.

! ĐẦU XUÂN GIÁP THÌN - VẠN SỰ AN KHANG, VẠN SỰ NHƯ Ý !

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.