Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dạc Biẹt] Thoi Trang Cap Nhat [Nhát Kiém Thien Am] (2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Tru Bat Gioi] (05.2024)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [DzoShop] Cập Nhật (23/05/2024)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[DzoShop] Cập Nhật (23/05/2024)

22/05/2024

Đến hẹn lại lên !!!
Dzoshop cập nhật với nhiều đạo cụ hấp dẫn ~

CẬP NHẬT DZOSHOP

 Thời gian: 

- Bắt đầu: (dự kiến) (09:00) ngày 23/05/2024.
- Kết thúc: (dự kiến) (bảo trì) ngày 30/05/2024.

 Chi tiết ưu đãi: 

Mở bán các đạo cụ hỗ trợ luyện cấp hấp dẫn

Ảnh Vật Phẩm Giá (Dzocash)
 Thiên Địa Thần Đan (1 Ngày)(Event)
Giới hạn mua 04 vật phẩm / tài khoản
4,000 > 2,000
 Tử Hà Thần Đan (1 Ngày)(Event)
Giới hạn mua 04 vật phẩm / tài khoản
4,000 > 2,000
 Chí Tôn Hoả Dương Đơn [VIP] (1 ngày)(Event)
Giới hạn mua 04 vật phẩm / tài khoản
2,200 > 1,200
 Hộ Tâm Đơn (150%) (1 Ngày)(Event)
Giới hạn mua 04 vật phẩm / tài khoản
1,800 > 1,000
 Quang Long Chỉ Thêu (1 ngày) (Event)
(Không thể giao dịch)
1,500 > 1,100
 [VIP] Chiêu Tài Trư (4)
(Có thể giao dịch)
2,500 > 1,800
Chiêu Tài Trư (1/1)
(Có thể giao dịch)
500 > 400
 Chiêu Tài Trư (5/5)
(Có thể giao dịch)
2,500 > 1,800
(Thiên) - Ngưng Thần Bao (200 Triệu)
(Có thể giao dịch)
800 > 600
Yêu Hóa Ma Võ [Kẹo] (Luyện Cấp)
(Có thể giao dịch)
888 > 600
Kim Long Chỉ Thêu (24 giờ)
(Có thể giao dịch)
599 > 400

 

Mở bán đạo cụ hỗ trợ Thần thú

Ảnh Vật Phẩm Giá (Dzocash)
undefined hình 2 Túi Phong Ấn Thần Thú
(Có thể giao dịch)
5,400 > 4,000
Lồng Ấp (Thần Thú)
(Có thể giao dịch)
400 > 300
Bộ Ấp Nở Thần Thú (Siêu Tốc)
(Có thể giao dịch)
600 > 400
Thần Thú Chân Hỏa Phù
(Có thể giao dịch)
400 > 300

 

 Mở bán bí kíp tăng cường với ưu đãi hấp dẫn

Ảnh Vật Phẩm Giá (Dzocash)
Bí Kíp Tăng Cường Vũ Khí (TC3)(Cao cấp)(Event)
Giới hạn mua 01 vật phẩm / tài khoản
2,600 > 1,300
Bí Kíp Tăng Cường Vũ Khí (TC4)(Cao cấp)(Event)
Giới hạn mua 01 vật phẩm / tài khoản
2,800 > 1,400
Bí Kíp Tăng Cường Vũ Khí (TC5)(Cao cấp)(Event)
Giới hạn mua 01 vật phẩm / tài khoản
3,000 > 1,500
Bí Kíp Tăng Cường Vũ Khí (TT1)(Cao cấp(Event)
Giới hạn mua 01 vật phẩm / tài khoản
3,200 > 1,600
Bí Kíp Tăng Cường Vũ Khí (TT2)(Cao cấp(Event)
Giới hạn mua 01 vật phẩm / tài khoản
3,400 > 1,700
Bí Kíp Tăng Cường Vũ Khí (TT3)(Cao cấp(Event)
Giới hạn mua 01 vật phẩm / tài khoản
3,600 > 1,800
Bí Kíp Tăng Cường Vũ Khí (TT4)(Cao cấp(Event)
Giới hạn mua 01 vật phẩm / tài khoản
3,800 > 1,900
Bí Kíp Tăng Cường Vũ Khí (TT5)(Cao cấp(Event)
Giới hạn mua 01 vật phẩm / tài khoản
4,000 > 2,000
Bí Kíp Tăng Cường Phòng Cụ (TC3)(Cao cấp)(Event)
Giới hạn mua 01 vật phẩm / tài khoản
2,600 > 1,300
Bí Kíp Tăng Cường Phòng Cụ (TC4)(Cao cấp)(Event)
Giới hạn mua 01 vật phẩm / tài khoản
2,800 > 1,400
Bí Kíp Tăng Cường Phòng Cụ (TC5)(Cao cấp)(Event)
Giới hạn mua 01 vật phẩm / tài khoản
3,000 > 1,500
Bí Kíp Tăng Cường Phòng Cụ (TT1)(Cao cấp)(Event)
Giới hạn mua 01 vật phẩm / tài khoản
3,200 > 1,600
Bí Kíp Tăng Cường Phòng Cụ (TT2)(Cao cấp)(Event)
Giới hạn mua 01 vật phẩm / tài khoản
3,400 > 1,700
Bí Kíp Tăng Cường Phòng Cụ (TT3)(Cao cấp)(Event)
Giới hạn mua 01 vật phẩm / tài khoản
3,600 > 1,800
Bí Kíp Tăng Cường Phòng Cụ (TT4)(Cao cấp)(Event)
Giới hạn mua 01 vật phẩm / tài khoản
3,800 > 1,900
Bí Kíp Tăng Cường Phòng Cụ (TT5)(Cao cấp)(Event)
Giới hạn mua 01 vật phẩm / tài khoản
4,000 > 2,000

 

 Mô tả vật phẩm:

 

Nếu các Hiệp Khách có thắc mắc vui lòng liên hệ qua fanpage Dzogame - Yulgang Hiệp Khách hoặc Cổng Hỗ Trợ để được giải đáp nhanh nhất.

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.