Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Flash sale] Qua tang Gio Vang (22.05)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 19/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Diem Danh Fan Cung (02.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Đua TOP] ServerTrang chủ / Sự Kiện / ...

[Đua TOP] Server

05/10/2018

Thân chào các Hiệp khách

 

Chào mừng máy chủ Việt Nam -  11/10/2018
Hội đồng Võ lâm cập nhật Sự kiện Đua Top Server mới  
Sát Tinh Lĩnh - Bắc Băng Cung

 

 

Thời gian
 
- Bắt đầu   11/10/2018
- Kết thúc  08/11/2018
Nội dung sự kiện

Những Hiệp Khách đạt TOP Level theo từng Server sẽ nhận được Quà Đua TOP 

 

 

Đặc biệt, Dẫn đầu cả 2 server sẽ nhận thêm PHẦN THƯỞNG VIP 

+ 100.000 DzoCash
+ Vũ khí nhân vật {option 4 dòng (clvc30%/kc2), cường hóa +10}
+ Long Cang Hồn (15 ngày)

 

Lưu ý :
- Các nhân vật TOP Level phải từ  cấp 95 trở lên

- Quà tặng sẽ được trao sau khi hoàn tất tổng kết sự kiện

- Tiến hành tổng kết sự kiện từ 09/11/2018
- Vũ khí của class Hero (Hàn Bảo Quân / Đàm Hoa Liên / Mai Liễu Chân) không phải vũ khí phong ấn
- Tặng phẩm không thể trao đổi, chuyển nhượng hoặc quy đổi thành tiền mặt.

 

 

Hội đồng Võ Lâm,
Kính bút.