[Qua tang Kinh nghiem] Tong Vo Mon (09.2020)
[Qua tang] Bonus (09.2020)
Thuong nhan bi mat (09.2020)
Thoi trang 0 dong (09.2020)
[Qua nap] 3 ngay (09.2020)
To doi cung nhau (09.2020)
To doi nhan qua 09.2020
[DzoShop] Cap nhat (24/09/2020)
[Chuoi Su Kien] Ruoc Den Don Trung Thu (09.2020)
[Chuoi Su Kien] Bo Suu Tap Cua Thien Van Nhac (09.2020)
Trang phuc hieu ung [Khuc con cau tren bang] (09.2020)
Dau truong Soi dong (09.2020)
[Qua tang] Combo Lich Thang 10, 11, 12
[Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (09/2020)
[Thong bao] Sap nhap May chu (08.2020)
[Qua tang] Dac Biet (nua cuoi 2020)
(Qua Tang) Qua Tang Tri An Vip Quy 3 - 2020
[Giai dau] Giang Ho Kiet Xuat (Quy II)
Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Đồng Tiền Tinh Xảo (2018)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Đồng Tiền Tinh Xảo (2018)

05/10/2018

 

 Thời gian

- Bắt đầu :  11/10/2018
- Kết thúc :
 25/10/2018

 Điều kiện

- Nhiệm vụ làm được nhiều lần 1 ngày.

 Hướng dẫn nhiệm vụ

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Hiệp Khách mua những vật phẩm có tên dưới đây trong Dzoshop sẽ nhận được Số "Tiền đồng tinh xảo" tương ứng.

 

Dùng "Tiền đồng tinh xảo"  để đổi lấy những phần thưởng hấp dẫn tại Bát Quái Lão Nhân.

Nhiệm vụ "Thu thập Đồng Tiền Tinh Xảo"

 Phần thưởng   

 

Lưu ý :  

Nhân vật chỉ có thể hoàn thành tiếp tục nhiệm vụ nếu đã hết thời gian buff thưởng.
- Vật phẩm thưởng có thể bán vào NPC.

 

 

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.