Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi YEN PHI GIA
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dac Biet (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Sieu Thi Thoi Trang] Dac Biet Mung Ngay Trai Dat (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Qua Tang Bonus Dac Biet Mung Ngay Trai Dat (2) (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thoi Trang Hieu Ung] Chien Phuc Thong Che Su (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuõi sụ kien] Mùng Gio To Hung Vuong (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Online Nhieu Nhan Qua Nhieu (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (04.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Đồng Tiền Tinh Xảo (2018)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Đồng Tiền Tinh Xảo (2018)

05/10/2018

 

 Thời gian

- Bắt đầu :  11/10/2018
- Kết thúc :
 25/10/2018

 Điều kiện

- Nhiệm vụ làm được nhiều lần 1 ngày.

 Hướng dẫn nhiệm vụ

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Hiệp Khách mua những vật phẩm có tên dưới đây trong Dzoshop sẽ nhận được Số "Tiền đồng tinh xảo" tương ứng.

 

Dùng "Tiền đồng tinh xảo"  để đổi lấy những phần thưởng hấp dẫn tại Bát Quái Lão Nhân.

Nhiệm vụ "Thu thập Đồng Tiền Tinh Xảo"

 Phần thưởng   

 

Lưu ý :  

Nhân vật chỉ có thể hoàn thành tiếp tục nhiệm vụ nếu đã hết thời gian buff thưởng.
- Vật phẩm thưởng có thể bán vào NPC.

 

 

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.