Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi YEN PHI GIA
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dac Biet (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Sieu Thi Thoi Trang] Dac Biet Mung Ngay Trai Dat (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Qua Tang Bonus Dac Biet Mung Ngay Trai Dat (2) (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thoi Trang Hieu Ung] Chien Phuc Thong Che Su (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuõi sụ kien] Mùng Gio To Hung Vuong (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Online Nhieu Nhan Qua Nhieu (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (04.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / ONLINE NHIỀU - NHẬN QUÀ NHIỀUTrang chủ / Sự Kiện / ...

ONLINE NHIỀU - NHẬN QUÀ NHIỀU

19/11/2018

Thân chào các Hiệp Khách

 

Thiên Vân Nhạc đang cần giúp đỡ, Võ Lâm hãy cùng giúp đỡ nào

CHUỖI SỰ KIỆN SƯU TẬP ĐỒNG HỒ 2018

 

 

 Thời gian

- Bắt đầu :  22/11/2018
- Kết thúc : 06/12/2018

 Sự kiện 1  Thợ Sửa Đồng Hồ Đao Kiếm Tiếu

Điều kiện

- Nhiệm vụ làm được 3 lần 1 ngày.

- NPC Đao Kiếm Tiếu (Huyền Bột Phái)

Hướng dẫn nhiệm vụ

Các Hiệp Khách nhận nhiệm vụ Thợ Sửa Đồng Hồ Đao Kiếm Tiếu tại NPC Đao Kiếm Tiếu để nhận hiệu ứng Đồng Hồ Bị Hỏng 

Online chờ hết thời gian hiệu ứng Đồng Hồ Bị Hỏng quay về NPC Đao Kiếm Tiếu để trả nhiệm vụ.

Phần thưởng

 

*Lưu ý: 

- Hiệu ứng "Đồng Hồ Bị Hỏng" chỉ giảm thời gian khi nhân vật đang online.

- Đặc biệt, các Hiệp Khách đang có hiệu ứng  Chí Tôn Nhiệt Huyết Phù sẽ nhận được thêm 1 Đồng Hồ Sửa từ Đao Kiếm Tiếu mỗi lần trả nhiệm vụ.

 

 Sự kiện 2  Sưu Tập Đồng Hồ Của Thiên Vân Nhạc

Điều kiện

- Nhiệm vụ làm được nhiều lần 1 ngày.

- NPC Thiên Vân Nhạc (Huyền Bột Phái)

Hướng dẫn nhiệm vụ

Các Hiệp Khách nhận nhiệm vụ tại NPC Thiên Vân Nhạc và mang Đồng Hồ Sửa Từ Đao Kiếm Tiếu (nhận được từ nhiệm vụ Thợ Sửa Đồng Hồ Đao Kiếm Tiếu) đến để nhận thưởng.

Phần thưởng

- Mang cho NPC Thiên Vân Nhạc càng nhiều Đồng Hồ phần thưởng nhận được càng lớn.

 

Hội đồng Võ Lâm,
Kính bút.