Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi YEN PHI GIA
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dac Biet (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Sieu Thi Thoi Trang] Dac Biet Mung Ngay Trai Dat (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Qua Tang Bonus Dac Biet Mung Ngay Trai Dat (2) (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thoi Trang Hieu Ung] Chien Phuc Thong Che Su (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuõi sụ kien] Mùng Gio To Hung Vuong (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Online Nhieu Nhan Qua Nhieu (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (04.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Chuỗi Sự Kiện BÍCH ĐÀN BẢO HÀMTrang chủ / Sự Kiện / ...

Chuỗi Sự Kiện BÍCH ĐÀN BẢO HÀM

20/11/2018

Cập Nhật
BÍCH ĐÀN BẢO HÀM 11/2018

 

 


 

Thời gian

               Bắt đầu    : 22/11/2018

               Kết thúc   : 06/12/2018

         

Thể lệ

Mở Bích Đàn Bảo Hàm các Hiệp Khách sẽ nhận được ngẫu nhiên những vật phẩm sau 

 

Ngoài ra các Hiệp Khách có thể may mắn nhận được Hộp Sô Cô La 

Các Vật Phẩm MỚI có thể mở ra từ Bích Đàn Bảo Hàm :

  Nhẫn Ám Ảnh + 3

  Kim Cang Thạch Cao Cấp (công lực võ công) 31%

  Kim Cang Thạch Cao Cấp (công lực võ công) 31%

  Yêu Hóa Ma Võ [Kẹo] (PK)

  Khuyên Thanh Nhĩ (+3 khí công MLC)

  Nhẫn Ám Ảnh

  Thiên Nhiên Hạ Cấp Tập Hồn Thạch

 

Các Áo Choàng MỚI có thể mở ra từ Bích Đàn Bảo Hàm :

 Trang phục Cổ Điển [Nam] / Cố Điển [Nữ]
 
 
 Trang phục Lam Dạ Nguyệt Y [Nam] / Lam Dạ Nguyệt Y [Nữ]
 
 
 Trang phục Trưởng Lão Võ Sĩ [Nam] / Trưởng Lão Võ Sĩ [Nữ]
 
 

 

Hội đồng Võ Lâm,
Kính bút.