Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu Dai Cuoi Tuan (Dac Biet) - 20/05
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 19/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Diem Danh Fan Cung (02.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự kiện] Vật Phẩm Siêu Ưu ĐãiTrang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự kiện] Vật Phẩm Siêu Ưu Đãi

15/01/2019

Thân chào các Hiệp khách

Sau bảo trì định kỳ ngày 17/01/2019, Hội Đồng Võ Lâm sẽ cập nhật sự kiện Nhận Thêm Vật Phẩm. Sau đây là chi tiết sự kiện:

 Thời gian

- Bắt đầu: 10:00 ngày 17/01/2019.

- Kết thúc: 23:59 ngày 30/01/2019.

 Đối tượng tham gia

Tất cả các Hiệp Khách đang sở hữu một trong các vật phẩm sau:

- Chiêu Tài Trư và 50 triệu lượng.

- Chí Tôn Hoàn và 50 triệu lượng.

 Hướng dẫn tham gia

- Các Hiệp Khách xác nhận tham gia / hoàn thành / nhận quà sự kiện tại NPC Bát Quái Lão Nhân.

- Có thể tham gia sự kiện nhiều lần trong ngày (không giới hạn số lần tham gia).

- Lưu ý: cần sử dụng hết phần thưởng của sự kiện mới có thể tham gia tiếp sự kiện.

 Phần thưởng