Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Dánh Tráo Vat Pham Dac Biet (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi YEN PHI GIA
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thoi Trang Hieu Ung] Trang phuc Xu So Chua Vang (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua tang Uu dai Nap 3 ngay (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Tang 5% Cuong Hoa (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Su Kien Dau truong soi dong 05.2021
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Gui Loi Chuc Nhan Qua Yeu Thuong (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Tranh Top Fan (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Su Kien Tiep Suc Mua He (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cung Thien Van Nhac (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Hoa Hong Do Cho Nguyet Cung Thuong Nga (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (05.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự kiện] Vật Phẩm Siêu Ưu ĐãiTrang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự kiện] Vật Phẩm Siêu Ưu Đãi

15/01/2019

Thân chào các Hiệp khách

Sau bảo trì định kỳ ngày 17/01/2019, Hội Đồng Võ Lâm sẽ cập nhật sự kiện Nhận Thêm Vật Phẩm. Sau đây là chi tiết sự kiện:

 Thời gian

- Bắt đầu: 10:00 ngày 17/01/2019.

- Kết thúc: 23:59 ngày 30/01/2019.

 Đối tượng tham gia

Tất cả các Hiệp Khách đang sở hữu một trong các vật phẩm sau:

- Chiêu Tài Trư và 50 triệu lượng.

- Chí Tôn Hoàn và 50 triệu lượng.

 Hướng dẫn tham gia

- Các Hiệp Khách xác nhận tham gia / hoàn thành / nhận quà sự kiện tại NPC Bát Quái Lão Nhân.

- Có thể tham gia sự kiện nhiều lần trong ngày (không giới hạn số lần tham gia).

- Lưu ý: cần sử dụng hết phần thưởng của sự kiện mới có thể tham gia tiếp sự kiện.

 Phần thưởng