Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Hac Y Gia (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Flash Sale] Qua Tang Gio Vang (Dac biet) (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Dac Biet (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Loan Tin Nhan Thuong (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Hiep Khach mung Sap nhap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vien Socola Bi An (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Hiep Khach Toi Yeu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (29/07/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri An VIP (Quy 3/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (07.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự kiện] Vật Phẩm Siêu Ưu ĐãiTrang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự kiện] Vật Phẩm Siêu Ưu Đãi

15/01/2019

Thân chào các Hiệp khách

Sau bảo trì định kỳ ngày 17/01/2019, Hội Đồng Võ Lâm sẽ cập nhật sự kiện Nhận Thêm Vật Phẩm. Sau đây là chi tiết sự kiện:

 Thời gian

- Bắt đầu: 10:00 ngày 17/01/2019.

- Kết thúc: 23:59 ngày 30/01/2019.

 Đối tượng tham gia

Tất cả các Hiệp Khách đang sở hữu một trong các vật phẩm sau:

- Chiêu Tài Trư và 50 triệu lượng.

- Chí Tôn Hoàn và 50 triệu lượng.

 Hướng dẫn tham gia

- Các Hiệp Khách xác nhận tham gia / hoàn thành / nhận quà sự kiện tại NPC Bát Quái Lão Nhân.

- Có thể tham gia sự kiện nhiều lần trong ngày (không giới hạn số lần tham gia).

- Lưu ý: cần sử dụng hết phần thưởng của sự kiện mới có thể tham gia tiếp sự kiện.

 Phần thưởng