Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Đại Tiệc Mua Sắm Cuối NămTrang chủ / Sự Kiện / ...

Đại Tiệc Mua Sắm Cuối Năm

31/01/2019

Thân chào các Hiệp khách

Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019
Hội đồng Võ lâm cập nhật DzoShop với nội dung cụ thể như sau

 

 Thời gian
- Bắt đầu :  31/01/2019
- Kết thúc : 14/02/2019

 

SĂN NGAY ĐẠI HẠ GIÁ  

SĂN NGAY VẬT PHẨM GIỚI HẠN 

SĂN NGAY HÀNG KHỦNG 

Sự Kiện có thể kết thúc sớm khi hết vật phẩm !!
 Ghi chú:
- Lì Xì Đắc Lộc (mở random nhận 2 vật phẩm VIP) : CTNHP (1d) , NTC (20tr), Cửu chuyển đơn,
Thiên niên Tuyết sâm, NTC (50tr), PVP (20%), XLCT (24h), HTĐ (100%)(2h), Thiên Kỳ thạch, 
Huyền Tự Tế Thế Phục,  Trang phục ...
- Dây chuyền Song Ngọc không thể sử dụng cho Mai Liễu Chân

 

Hội đồng Võ Lâm,
Kính bút.

Sự Kiện