Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi YEN PHI GIA
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dac Biet (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Sieu Thi Thoi Trang] Dac Biet Mung Ngay Trai Dat (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Qua Tang Bonus Dac Biet Mung Ngay Trai Dat (2) (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thoi Trang Hieu Ung] Chien Phuc Thong Che Su (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuõi sụ kien] Mùng Gio To Hung Vuong (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Online Nhieu Nhan Qua Nhieu (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (04.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Valentine 2019Trang chủ / Sự Kiện / ...

Valentine 2019

13/02/2019
Bởi trái tim còn đi tìm mảnh vỡ, Hội đồng Võ lâm cập nhật 
Sự kiện Sô-cô-la cho Ngày Valentine

Thiếu mt nửa, tôi đi tìm mt nửa
Như rằm chờ mt nửa của vầng trăng !
Như câu hỏi, đợi mt người để hỏi :
Bạn có là mt nửa của tôi không ?

 

 

 Thời gian

- Bắt đầu :  14/02/2019
- Kết thúc : 28/02/2019

 

 QUÀ TNG NGỌT NGÀO 

 

 Giới thiu

- Nhiệm vụ Quà Tng Ngọt Ngào
- NPC Kim Hương Ngọc
- Nhiệm vụ làm được nhiều lần 1 ngày.

 Hướng dẫn nhiệm vụ

- Các Hiệp Khách nhận vụ tại NPC Kim Hương Ngọc
Sau đó đánh quái chênh lệch 10 level để thu thập nguyên liệu làm chocolate 
mang về cho Kim Hương Ngọc để nhận thưởng

 Phần thưởng

 Sô-cô-la (x10)

 

Lưu ý : Nguyên liệu có thể tích lũy nhiều hơn số lượng yêu cầu.

 

 QUÀ MỪNG CỦA THIÊN VÂN NHẠC 

 

 Giới thiệu

- Nhiệm vụ Quà Mừng của Thiên Vân Nhạc
- NPC Thiên Vân Nhạc
- Nhiệm vụ làm được 1 lần 1 ngày.

 Hướng dẫn nhiệm vụ

- Các Hiệp Khách nhận vụ tại NPC Thiên Vân Nhạc
Sau đó mang (5 viên) Sô-cô-la   về cho Thiên Vân Nhạc để nhận thưởng

 

 Phần thưởng

Random nhận được 1 buff (exp) hoặc 2 buff (thuộc tính) trong thời gian nhất định

 
Lưu ý : Không thể trả nhiệm vụ khi đang có hiệu ứng buff tương tự.
 
 
 
 
Hội đồng Võ Lâm,
Kính bút.