Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Flash sale] Qua tang Gio Vang (22.05)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 19/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Diem Danh Fan Cung (02.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Xếp Hạng Vương GiảTrang chủ / Sự Kiện / ...

Xếp Hạng Vương Giả

15/02/2019

XẾP HẠNG VANG DANH VƯƠNG GIẢ

 

 Xếp hạng đến ngày 20/02/2019

 

Hạng Nhân vật Server Điểm
1 ChuongHan Sát Tinh Lĩnh 54.000
2 DzoGame04 Sát Tinh Lĩnh 51.000
3 XxMaiHuongxX Huyền Bột Trang 41.080
4 iiiHiii Huyền Bột Trang 19.600
5 CongChuaTayNa Huyền Bột Trang 15.800
6 TnThienThien Huyền Bột Trang 10.780
7 Hiepsi Sát Tinh Lĩnh 10.100
8 KhongAi Sát Tinh Lĩnh 10.100
9 zxTetsuji Sát Tinh Lĩnh 10.100
10 DuongKyThienn Huyền Bột Trang 9.800

 

 

 Xếp hạng ngày 19/02/2019

 

Hạng Nhân vật Server Điểm
1 DzoGame04 Sát Tinh Lĩnh 51.000
2 ChuongHan Sát Tinh Lĩnh 34.400
3 CongChuaTayNa Huyền Bột Trang 34.400
4 XxMaiHuongxX Huyền Bột Trang 10.780
5 KhongAi Sát Tinh Lĩnh 10.100
6 zxTetsuji Sát Tinh Lĩnh 10.100
7 TnThienThien Huyền Bột Trang 9.800
8 DuongKyThienn Huyền Bột Trang 9.800
9 iiiHiii Huyền Bột Trang 9.800
10 zWhisperWindz Huyền Bột Trang 6.050