Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Dánh Tráo Vat Pham Dac Biet (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi YEN PHI GIA
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thoi Trang Hieu Ung] Trang phuc Xu So Chua Vang (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua tang Uu dai Nap 3 ngay (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Tang 5% Cuong Hoa (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Gui Loi Chuc Nhan Qua Yeu Thuong (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Tranh Top Fan (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Su Kien Tiep Suc Mua He (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cung Thien Van Nhac (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Hoa Hong Do Cho Nguyet Cung Thuong Nga (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (05.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự kiện] Hoa hồng tặng Nguyệt Cung Thường NgaTrang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự kiện] Hoa hồng tặng Nguyệt Cung Thường Nga

27/02/2019

Đất Nam Lâm muôn vàn mãnh thú

Gợi chút tình bằng những cành hoa

- Nguyệt Cung Thường Nga -

 

 Thời gian

- Bắt đầu :  28/02/2019
- Kết thúc : 13/03/2019

 

 Giới thiệu sự kiện

Nguyệt Cung Thường Nga ở Nam Lâm rất nhớ về những bông hoa hồng đã từng được người thân yêu tặng. Tuy nhiên, Nam Lâm xa xôi - vùng đất chỉ có thú dữ bầu bạn. Bạn hãy đem hoa hồng đỏ đến tặng cho Nguyệt Cung Thường Nga, nàng ấy sẽ có quà tặng cho bạn !

 

 Hướng dẫn nhiệm vụ

- B1: Nhận nhiệm vụ tại NPC Nguyệt Cung Thường Nga ở Nam Lâm (nhờ thuyền phu tử đưa đến).

- B2: Đến Vi Đại Bảo để vào Thị trường tiền bạc tìm mua Hoa hồng đỏ.

- B3: Tìm Lâm Nhật Phúc và thu thập 10 hoa hồng đỏ.

- B4: Trả nhiệm vụ tại NPC Nguyệt Cung Thường Nga.

Sự kiện có thể hoàn thành 2 lần/ngày.

 Phần thưởng

 

Trạng thái Yêu cầu Phần thưởng Ghi chú
Chưa kết đôi  x 10

Hỗ trợ tăng 1 điểm khí công

Thời gian 60 phút

Đã kết đôi  x 10

Hỗ trợ tăng 2 điểm khí công

Thời gian 60 phút

Đã kết hôn  x 10

Hỗ trợ tăng 3 điểm khí công

Thời gian 60 phút

** Lưu ý:

- Hiệu ứng chỉ có tác dụng đối với nhân vật hoàn thành nhiệm vụ.

- Nếu hiệu ứng vẫn còn hiệu lực sẽ không thể trả tiếp nhiệm vụ.


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.