[Uu dai] Nap lan dau (09.2020)
Dau truong Soi dong (09.2020)
[DzoShop] Cap nhat (17/09/2020)
[Qua tang] Combo Lich Thang 10, 11, 12
[Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (09/2020)
[Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (10/09/2020)
[Chuoi Su Kien] Thu Gian Cuoi He (09.2020)
Trang phuc hieu ung [Game thu Tinh anh] (08.2020)
[Thong bao] Sap nhap May chu (08.2020)
[Qua tang] Dac Biet (nua cuoi 2020)
(Qua Tang) Qua Tang Tri An Vip Quy 3 - 2020
[Giai dau] Giang Ho Kiet Xuat (Quy II)
Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Phần Thưởng] Vang Danh Vương Giả 1Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Phần Thưởng] Vang Danh Vương Giả 1

01/03/2019

PHẦN THƯỞNG VANG DANH VƯƠNG GIẢ

 

 Hạng 1

 

No. Hình Tên S.Lượng Mô tả Ghi chú
1 Y Phục 01

- Cấp Y phục: 140

- Class/giới tính: theo nhân vật đoạt giải

- Cấp cường hóa:

 + Nhân vật thường: + 14

 + Nhân vật đặc biệt: + 12

- Hợp thành: 04 dòng phòng thủ + 15

- Thuộc tính: Hỏa 10 giai đoạn

Nạp từ 1.200.00 dzocash trở lên mới nhận được
2 Thời trang VIP 01

- Giới tính: theo nhân vật đoạt giải

- Cấp cường hóa: 15

- Hợp thàng: 04 dòng 10% tiền

Thời gian sử dụng: 30 ngày
3 Ngưng Thần Bao Liên (200 triệu) 06

- Khi mở được 01 Ngưng Thần Châu Liên (200 triệu)

- Hiệu quả hút hồn cao hơn Ngưng Thần Châu Liên

 
4 Tiên dược hộ thể hoàn 15% 10 - Tăng 15% phòng thủ trong 2 giờ  
5 Sinh Tử Phù 01

- Bảo toàn điểm kinh nghiệm sau khi chết

- Sử dụng được 5 lần

 
6 Tịnh Tâm Chay 05

 + Tất cả khí công + 2

 + Tấn công võ công + 10%

 + Né tránh +5%

 + HP +100

- Hiệu quả trong 2 giờ

- Sử dụng được 12 lần

 

 

 

 

 Hạng 2

 

No. Hình Tên S.Lượng Mô tả Ghi chú
1 Y Phục 01

- Cấp Y phục: 130

- Class/giới tính: theo nhân vật đoạt giải

- Cấp cường hóa:

 + Nhân vật thường: + 14

 + Nhân vật đặc biệt: + 12

- Hợp thành: 04 dòng phòng thủ + 15

- Thuộc tính: Hỏa 10 giai đoạn

Nạp từ 1.000.00 dzocash trở lên mới nhận được
2 Thời trang VIP 01

- Giới tính: theo nhân vật đoạt giải

- Cấp cường hóa: 10

- Hợp thàng: 04 dòng 10% tiền

Thời gian sử dụng: 30 ngày
3 Ngưng Thần Bao Liên (200 triệu) 03

- Khi mở được 01 Ngưng Thần Châu Liên (200 triệu)

- Hiệu quả hút hồn cao hơn Ngưng Thần Châu Liên

 
4 Tiên dược hộ thể hoàn 15% 06 - Tăng 15% phòng thủ trong 2 giờ  
5 Sinh Tử Phù 01

- Bảo toàn điểm kinh nghiệm sau khi chết

- Sử dụng được 5 lần

 
6 Tịnh Tâm Chay 03

 + Tất cả khí công + 2

 + Tấn công võ công + 10%

 + Né tránh +5%

 + HP +100

- Hiệu quả trong 2 giờ

- Sử dụng được 12 lần

 

 

 

 

 

 

 Hạng 3

 

No. Hình Tên S.Lượng Mô tả Ghi chú
1 Thời trang VIP 01

- Giới tính: theo nhân vật đoạt giải

- Cấp cường hóa: 10

- Hợp thàng: 04 dòng 10% tiền

Thời gian sử dụng: 30 ngày
2 Ngưng Thần Bao Liên (200 triệu) 03

- Khi mở được 01 Ngưng Thần Châu Liên (200 triệu)

- Hiệu quả hút hồn cao hơn Ngưng Thần Châu Liên

 
3 Tiên dược hộ thể hoàn 13% 03 - Tăng 13% phòng thủ trong 2 giờ  
4 Sinh Tử Phù 01

- Bảo toàn điểm kinh nghiệm sau khi chết

- Sử dụng được 5 lần

 
5 Tịnh Tâm Chay 02

 + Tất cả khí công + 2

 + Tấn công võ công + 10%

 + Né tránh +5%

 + HP +100

- Hiệu quả trong 2 giờ

- Sử dụng được 12 lần

 

 

 

 

 Hạng 4 - 10

 

No. Hình Tên S.Lượng Mô tả Ghi chú
1 Ngưng Thần Bao Liên (200 triệu) 03

- Khi mở được 01 Ngưng Thần Châu Liên (200 triệu)

- Hiệu quả hút hồn cao hơn Ngưng Thần Châu Liên

 
2 Tiên dược hộ thể hoàn 13% 02 - Tăng 13% phòng thủ trong 2 giờ  
3 Sinh Tử Phù 01

- Bảo toàn điểm kinh nghiệm sau khi chết

- Sử dụng được 5 lần

 
4 Tịnh Tâm Chay 01

 + Tất cả khí công + 2

 + Tấn công võ công + 10%

 + Né tránh +5%

 + HP +100

- Hiệu quả trong 2 giờ

- Sử dụng được 12 lần

 

 

 Một số hình ảnh minh họa