Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Tro Gia - 25/05
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang VIP Bonus (25/05)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 19/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Phần Thưởng] Vang Danh Vương Giả 1Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Phần Thưởng] Vang Danh Vương Giả 1

01/03/2019

PHẦN THƯỞNG VANG DANH VƯƠNG GIẢ

 

 Hạng 1

 

No. Hình Tên S.Lượng Mô tả Ghi chú
1 Y Phục 01

- Cấp Y phục: 140

- Class/giới tính: theo nhân vật đoạt giải

- Cấp cường hóa:

 + Nhân vật thường: + 14

 + Nhân vật đặc biệt: + 12

- Hợp thành: 04 dòng phòng thủ + 15

- Thuộc tính: Hỏa 10 giai đoạn

Nạp từ 1.200.00 dzocash trở lên mới nhận được
2 Thời trang VIP 01

- Giới tính: theo nhân vật đoạt giải

- Cấp cường hóa: 15

- Hợp thàng: 04 dòng 10% tiền

Thời gian sử dụng: 30 ngày
3 Ngưng Thần Bao Liên (200 triệu) 06

- Khi mở được 01 Ngưng Thần Châu Liên (200 triệu)

- Hiệu quả hút hồn cao hơn Ngưng Thần Châu Liên

 
4 Tiên dược hộ thể hoàn 15% 10 - Tăng 15% phòng thủ trong 2 giờ  
5 Sinh Tử Phù 01

- Bảo toàn điểm kinh nghiệm sau khi chết

- Sử dụng được 5 lần

 
6 Tịnh Tâm Chay 05

 + Tất cả khí công + 2

 + Tấn công võ công + 10%

 + Né tránh +5%

 + HP +100

- Hiệu quả trong 2 giờ

- Sử dụng được 12 lần

 

 

 

 

 Hạng 2

 

No. Hình Tên S.Lượng Mô tả Ghi chú
1 Y Phục 01

- Cấp Y phục: 130

- Class/giới tính: theo nhân vật đoạt giải

- Cấp cường hóa:

 + Nhân vật thường: + 14

 + Nhân vật đặc biệt: + 12

- Hợp thành: 04 dòng phòng thủ + 15

- Thuộc tính: Hỏa 10 giai đoạn

Nạp từ 1.000.00 dzocash trở lên mới nhận được
2 Thời trang VIP 01

- Giới tính: theo nhân vật đoạt giải

- Cấp cường hóa: 10

- Hợp thàng: 04 dòng 10% tiền

Thời gian sử dụng: 30 ngày
3 Ngưng Thần Bao Liên (200 triệu) 03

- Khi mở được 01 Ngưng Thần Châu Liên (200 triệu)

- Hiệu quả hút hồn cao hơn Ngưng Thần Châu Liên

 
4 Tiên dược hộ thể hoàn 15% 06 - Tăng 15% phòng thủ trong 2 giờ  
5 Sinh Tử Phù 01

- Bảo toàn điểm kinh nghiệm sau khi chết

- Sử dụng được 5 lần

 
6 Tịnh Tâm Chay 03

 + Tất cả khí công + 2

 + Tấn công võ công + 10%

 + Né tránh +5%

 + HP +100

- Hiệu quả trong 2 giờ

- Sử dụng được 12 lần

 

 

 

 

 

 

 Hạng 3

 

No. Hình Tên S.Lượng Mô tả Ghi chú
1 Thời trang VIP 01

- Giới tính: theo nhân vật đoạt giải

- Cấp cường hóa: 10

- Hợp thàng: 04 dòng 10% tiền

Thời gian sử dụng: 30 ngày
2 Ngưng Thần Bao Liên (200 triệu) 03

- Khi mở được 01 Ngưng Thần Châu Liên (200 triệu)

- Hiệu quả hút hồn cao hơn Ngưng Thần Châu Liên

 
3 Tiên dược hộ thể hoàn 13% 03 - Tăng 13% phòng thủ trong 2 giờ  
4 Sinh Tử Phù 01

- Bảo toàn điểm kinh nghiệm sau khi chết

- Sử dụng được 5 lần

 
5 Tịnh Tâm Chay 02

 + Tất cả khí công + 2

 + Tấn công võ công + 10%

 + Né tránh +5%

 + HP +100

- Hiệu quả trong 2 giờ

- Sử dụng được 12 lần

 

 

 

 

 Hạng 4 - 10

 

No. Hình Tên S.Lượng Mô tả Ghi chú
1 Ngưng Thần Bao Liên (200 triệu) 03

- Khi mở được 01 Ngưng Thần Châu Liên (200 triệu)

- Hiệu quả hút hồn cao hơn Ngưng Thần Châu Liên

 
2 Tiên dược hộ thể hoàn 13% 02 - Tăng 13% phòng thủ trong 2 giờ  
3 Sinh Tử Phù 01

- Bảo toàn điểm kinh nghiệm sau khi chết

- Sử dụng được 5 lần

 
4 Tịnh Tâm Chay 01

 + Tất cả khí công + 2

 + Tấn công võ công + 10%

 + Né tránh +5%

 + HP +100

- Hiệu quả trong 2 giờ

- Sử dụng được 12 lần

 

 

 Một số hình ảnh minh họa

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.