Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Vong Quay May Man (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Hiep Khach Lenh (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 12/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Tan thu (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Kinh Nghiem] Ngay Hiep Khach (05.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Top Tiêu Dùng Hiệp Khách [03/2019]Trang chủ / Sự Kiện / ...

Top Tiêu Dùng Hiệp Khách [03/2019]

01/03/2019

Thân chào các Hiệp khách

Yulgang Hiệp Khách dành tặng phần quà đặc biệt cho những Hiệp Khách tham gia
SỰ KIỆN
 TOP TIÊU DÙNG HIỆP KHÁCH 

 Sự Kiện chỉ dành cho những kẻ có tiền

 Thời gian
- Bắt đầu :  01/03/2019
- Kết thúc : 13/03/2019 (23:59)
 
 Nội dung

Người chơi dự đoán mình là Người tiêu dùng TOP 1 Server (tiền của trò chơi - gold) 
tham gia tự ứng cứ tại Cổng hỗ trợ CSKH theo Mẫu :

+ Tên nhân vật
+ Server
+ Hình chụp hiển thị rõ nét tên nhân vật

Yulgang Hiệp Khách sẽ dựa trên danh sách ứng cử và tổng kết thực tế Người tiêu dùng TOP 1,2,3

 

 Phần thưởng
 

TOP 1 : 

+ Nếu tiêu dùng thực (>=9,600,000,000 lượng gold) : nhận hiệu ứng Sô cô la Trắng (7 ngày)
+ Nếu tiêu dùng thực (<9,600,000,000 lượng gold) : nhận hiệu ứng Sô cô la Trắng (3 ngày)
 

TOP 2 : 

+ Nếu tiêu dùng thực (>=8,400,000,000 lượng gold) : nhận hiệu ứng Exp +40% (96 giờ onlnine)
+ Nếu tiêu dùng thực (<8,400,000,000 lượng gold) : nhận hiệu ứng Exp +40% (60 giờ onlnine)
 

TOP 3 : 

+ Nếu tiêu dùng thực (>=7,200,000,000 lượng gold) : nhận Điểm mệt mỏi (650)
+ Nếu tiêu dùng thực (<7,200,000,000 lượng gold) : nhận Điểm mệt mỏi (350)

Lưu ý :

- Người chơi tiêu dùng (gold) thông qua NPC : mua máu / sâm, cường hóa / hợp thành ...
Người chơi không đăng ký tham gia qua Cổng hỗ trợ CSKH xem như không tham gia Sự Kiện
- Quà tặng không thể quy đổi, tặng cho
- Quà tặng chỉ trao cho nhân vật trực tiếp đã tiêu dùng

 

 

Không cần dự đoán thứ hạng !
Không cần dự đoán số người tham gia !
Tham gia ngay thôi ! Còn giờ gì nữa ~

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.