Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi YEN PHI GIA
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang] Uu Dai Dac Biet Cuoi Tuan (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Bo suu tap Thoi trang (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang Kinh Nghiem] Ho Tro (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thoi Trang Hieu Ung] Chien Phuc Thong Che Su (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dong Tien Tinh Xao (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Nhiet Ha Bao Ruong (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Danh rieng Yen Phi Gia] Vung Dat Vang
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Co Do Sao Vang (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (05.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [BIGBANG Event] Búa - Thợ Rèn ĐKTTrang chủ / Sự Kiện / ...

[BIGBANG Event] Búa - Thợ Rèn ĐKT

15/03/2019

[BIGBANG Event] Búa - Thợ Rèn ĐKT

Hãy cùng Anh Hai Tiếu nhận búa vàng săn quà hấp dẫn nào

 Thời Gian :
Bắt Đầu : (10:00) Ngày 27/07/2020
Kết Thúc :  (23:59) Ngày 28/07/2020

 Đối tượng tham gia :

Toàn bộ máy chủ : Huyền Vũ Môn, Tống Võ Môn, Huyền Bột Trang, Thiên Thần Các

 

 Búa vàng

- Nhận được khi nạp @DzoCash phù hợp điều kiện trong thời gian sự kiện sẽ nhận được 01 Búa vàng:

- Mỗi bội số của 1000@ DzoCash sẽ nhận được 1 búa vàng.

- Riêng đối với lần nạp đầu tiên trong thời gian sự kiện sẽ nhận được x2 búa vàng (nếu thỏa điều kiện tiêu đủ số @DzoCash của lần nạp đó)

-> Ví Dụ: trong thời gian Sự Kiện :
    ► Lần nạp đầu tiên tham gia Sự Kiện là 5,000@DzoCash
    ► Tổng @cash nạp mới sau đó tham gia Sự Kiện là 3,000@DzoCash
    ► Tiêu 7,000@DzoCash trong thời gian Sự Kiện

 Nhận khuyến mãi : (5x2) + 2 = 12 Búa vàng Đao Kiếm Tiếu

Lưu ý :

- Sự kiện không áp dụng cho mua Linh Hồn Thạch từ DzoShop
- Để kiểm tra số búa hiện hành, vui lòng F5 để làm mới trình duyệt trước khi dùng tiếp
- Không giới hạn búa vàng nhận được từ sự kiện
- Riêng búa vàng nhận được từ lần nạp đầu tiên trong thời gian sự kiện tối đa không vượt quá 500 lươt

- @DzoCash tham gia sự kiện này độc lập với các sự kiện khác
- @DzoCash nạp riêng biệt trên từng ID con (Dzxxx/SNxxx)
- Mọi hành vi can thiệp, Hiệp Khách không chịu trách nhiệm cũng như không hỗ trợ các sự cố lỗi gây ra (nếu có)

- Vui lòng đăng nhập vào sự kiện để chọn nhân vật nhận thưởng

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.