Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [BIGBANG Event] Búa - Thợ Rèn ĐKTTrang chủ / Sự Kiện / ...

[BIGBANG Event] Búa - Thợ Rèn ĐKT

15/03/2019

 

 Búa vàng

- Nhận được khi mua 01 Linh hồn thạch ở DzoShop của Yulgang Hiệp Khách trong thời gian sự kiện sẽ nhận được 01 Búa vàng:

  ► Các linh hồn thạch để đổi búa tham gia sự kiện bắt buộc phải bán cho NPC cửa tiệm bất kỳ để được tính tham gia. Nếu không bán, sau khi kết thúc sự kiện sẽ trừ vào phần thưởng tương ứng. Ngoài ra các Hiệp Khách có thể tham gia Sự kiện Fanpage để nhận được Búa Vàng :

>>SựKiện Hỗ Trợ Búa Vàng<<

Lưu ý :

- Linh hồn thạch sau khi mua từ DzoShop sau 5 phút sẽ được hệ thống cập nhật vào trong sự kiện.
- Để kiểm tra số búa hiện hành, vui lòng F5 để làm mới trình duyệt trước khi dùng tiếp
- Mọi hành vi can thiệp, Hiệp Khách không chịu trách nhiệm cũng như không hỗ trợ các sự cố lỗi gây ra (nếu có)

 

Sự Kiện