Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang VIP Bonus (06.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Thoi Trang Hoa Anh Dao (06.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Diem ky nang (2) (06.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Bua Chu Cho Linh Hon Ac Ma (06.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Thu Gian Mua He (06.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri an Hiep Khach (06.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Kinh Nghiem] mung Tet Doan Ngo (06.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang Kinh nghiem] danh rieng may chu moi (06.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat Mung Tet Doan Ngo (10/06/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (06.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [ Sự kiện ] Thanh Trừ Ô Nhiễm (Huyền Bột Phái)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[ Sự kiện ] Thanh Trừ Ô Nhiễm (Huyền Bột Phái)

24/04/2019

Thân chào các Hiệp khách

Môn chủ phái Huyền Bột cần sự giúp đỡ của các Hiệp Khách
Mau nhanh tay đến hỗ trợ nào !

 

Attack, battle, military, swords icon | Icon search engineThanh Trừ Ô Nhiễm Attack, battle, military, swords icon | Icon search engine

 Thời gian
- Bắt đầu :  25/04/2019
- Kết thúc : 09/05/2019
 
Điều kiện 
- Nhiệm vụ "Thanh trừ ô nhiễm" 1 lần 1 ngày.
- NPC Môn chủ phái Huyền Bột (Huyền Bột Phái)

 
Hướng dẫn nhiệm vụ
- Nhn nhiệm vụ tại NPC Môn chủ phái Huyền Bột 
- Săn quái vật có cấp độ ±10 so với nhân vật
 ● Thu thập : Linh Thủy    x 100
 
- Giao lại cho NPC Môn chủ phái Huyền Bột
 
 Phần thưởng
Hiệu ứng buff Sự quan tâm của Môn chủ Huyền Bột Phái (60 phút)
(Hiệu quả kinh nghiệm tăng 50%, khi chết không mất điểm kinh nghiệm)
 
Lưu ý : 
- Không thể trả nhiệm vụ khi nhân vật có hiệu ứng tương đồng.
 
 
 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.