Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Vong Quay May Man (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Hiep Khach Lenh (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 12/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Tan thu (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Kinh Nghiem] Ngay Hiep Khach (05.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / (Kết quả) Giải Đấu Giao Hữu [04/2019]Trang chủ / Sự Kiện / ...

(Kết quả) Giải Đấu Giao Hữu [04/2019]

25/04/2019

Thân chào các Hiệp khách

Yulgang Hiệp Khách công bố
 Kết Quả thi đấu xuyên suốt Sự Kiện GIẢI ĐẤU GIAO HỮU (04/2019) 

Server Huyền Bột Trang 

 

 

Theo kết quả Thi đấu Xếp Hạng, Team 2 và Team 3 tiến vào Thi đấu Liên Server

Server Sát Tinh Lĩnh - Bắc Băng Cung 

Theo kết quả Thi đấu Xếp Hạng, 

Team 1 và Team 3 tiến vào Thi đấu Liên Server
Team 2 được đặc cách tiến vào Thi đấu Liên Server

Quy định chia đội tranh giải chung kết giao hữu

Team 2, Team 3 (HBT) <=> Team 4, Team 5 (Liên server) tranh xếp hạng 1/2 giao hữu
Team 1, Team 2, Team 3 (STL, BBC) <=> Team 2, Team 3, Team 4 ( Liên server) tranh xếp hạng 1/2/3 giao hữu
 
 Kết quả giải đấu Chung Kết Xếp Hạng - GĐ Giao Hữu  
 
 
 Server: Sát Tinh Lĩnh - Bắc Băng Cung 
 
 
Team 1: Hạng 1 / Team 2: Hạng 2 / Team 3: Hạng 3
 
Anh Dong (189)
 
 Server: Huyền Bột Trang 
 
 
Team 5: Hạng 1 / Team 4: Hạng 2

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.