Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Trong Tai The Thao Quoc Te] (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Diem ky nang (28.06)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] He soi dong cung KoKo (2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Kenh VIP (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Mung Ngay Gia Dinh Viet Nam (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Tang 5% May Man (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự kiện] Vua Cường HóaTrang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự kiện] Vua Cường Hóa

25/04/2019

[Chuỗi sự kiện] VUA CƯỜNG HÓA

Cái nắng, cái nóng và cái gió của mùa hè rực lửa, việc rèn trang bị của Đao Kiếm Tiếu có vẻ thuận lợi hơn nhiều. Binh biến - loạn lạc đã lâu, Hiệp Khách nào ngồi lại cùng Tiếu rèn đao thử lửa và trở thành người sở hữu Thần Binh - Lợi Khí?

 

 Thời gian

- Bắt đầu: (00:00) ngày 26/04/2019.

- Kết thúc: (10:00) ngày 28/04/2019.

 

  Đối tượng tham gia

- Tất cả người chơi Hiệp Khách sở hữu vật phẩm thỏa điều kiện sự kiện.

- Sự kiện được tính riêng theo 2 cụm máy chủ: [Cụm 1] Sát Tinh Lĩnh + Bắc Băng Cung, [Cụm 2] Huyền Bột Trang, mỗi cụm sẽ tính phần thưởng riêng.

- Những Hiệp Khách tham gia sự kiện vui lòng báo danh tại link: >> Tham gia Vua Cường Hóa <<

- Các Hiệp Khách cần báo danh đầy đủ thông tin để tham gia sự kiện theo mẫu. Riêng đối với hình ảnh để tránh bị hỏng, các Hiệp Khách nên úp lên các trang uy tín và lưu lại trên máy để đề phòng trường hợp xấu xảy ra.

- Những trường hợp báo danh không chính xác xem như bị loại.

  Nội dung sự kiện

- Chuỗi sự kiện Vua Cường Hóa là tổ hợp gồm 4 sự kiện với những phần thưởng vô cùng hấp dẫn.  Chi tiết các sự kiện như sau:

 

 

Sự kiện 1: Hồi Sinh Thần Khí

 

 Thất bại không phải là kết thúc, thất bại chính chuẩn bị cho một khởi đầu mới 

 

 Điều kiện trang bị

- Tất cả các Vũ Khí / Y Phục / Hộ Thủ / Giày có cấp cường hóa từ 7 trở lên.

 Thông tin sự kiện

- Trong thời gian sự kiện, nếu các trang bị thỏa điều kiện trên tham gia cường hóa và bị thất bại có mất trang bị sẽ được hỗ trợ trang bị cùng loại với trang bị đã mất (không bao gồm cấp cường hóa và các dòng thuộc tính).

 Phần thưởng

- Trang bị cùng loại với trang bị đã mất.

- Ví dụ: Bạn cường hóa thất bại mất Phục Hoàng Ma Cầm cấp cường hóa 7, 4 dòng hợp thành, thuộc tính hỏa,... => thì BTC sẽ trao cho bạn Phục Hoàng Ma Cầm trắng (không cấp cường hóa, chưa hợp thành,...)

 Lưu ý

- Mỗi id con (DZO.xxx / DZ0xxx/ SNxxx) được nhận tối đa 2 trang bị khi tham gia sự kiện này.

- Mỗi môt Vũ Khí / Y Phục / Hộ Thủ / Giày được tính là 1 Trang bị.

- Trường hợp HĐVL không thể trao vật phẩm cùng loại với trang bị đã mất, HĐVL sẽ trao trang tương đồng với trang bị đã mất.

 

Sự kiện 2: Thần Khí Chân Thân

 

 Hành tẩu giang hồ rất nhiều Hiệp Khách sở hữu được Thần Binh - Lợi Khí.

Hỏi mấy ai sở hữu được Chân thân của Thần Binh  - Lợi Khí đâu? 

 Điều kiện trang bị

- Tất cả các Vũ Khí / Y Phục có cấp cường hóa từ 8 trở lên.

 Thông tin sự kiện

Trong thời gian sự kiện, nếu trang bị thỏa điều kiện trên tham gia cường hóa và bị thất bại sẽ nhận được Thần Khí [Chân] nếu:

- Thất bại 4 lần ở trang bị có cấp cường hóa từ 8 trở lên, cùng một trang bị và không bị mất trang bị.

 Phần thưởng

- Trang bị [Chân] cùng loại hoặc tương đồng với trang bị bị chân + đồng cấp với trang bị đã tham gia sự kiện.

 Lưu ý

- Mỗi nhân vật chỉ nhận tối đa 1 trang bị [Chân].

- Đối với các nhân vật sử dụng vũ khí / y phục phong ấn tham gia sự kiện, Hiệp Khách sẽ thu hồi vũ khí / y phục phong ấn để tiến hành trao vũ khí / y phục [Chân].

- Khi trang bị được chuyển cho nhân vật khác, số lần thất bại trên trang bị đó được tính về 0.

- Trang bị được trao là trang bị không có cấp cường hóa, không khảm đá thuộc tính.

 

Sự kiện 3: Thánh Nhọ (Vua Nhọ)

 

 Không ngại bản thân nhọ

Chỉ ngại bản thân chưa đủ nhọ 

 

 Điều kiện trang bị

- Tất cả các Vũ Khí / Y Phục / Hộ Thủ / Giày có cấp cường hóa từ 2 đến 6, cấp trang bị từ 100 trở lên.

 Thông tin sự kiện

- Trong thời gian sự kiện, nếu trang bị thỏa điều kiện sự kiện tham gia cường hóa có số lần thất bại nhiều nhất và từ 6 lần trở lên sẽ nhận được quà từ Đao Kiếm Tiếu.

 Phần thưởng:

01 giải cho trang bị có số lần cường hóa thất bại nhiều nhất

- Cường hóa Vũ Khí +1 (nếu trang bị tham gia là vũ khí) (nhận tối đa cấp 13).

- Cường hóa Y phục + 1 (nếu trang bị tham gia là y phục) (nhận tối đa cấp 13).

- Cường hóa Hộ thủ + 1 (nếu trang bị tham gia là hộ thủ) (nhận tối đa cấp 13).

- Cường hóa Giày + 1 (nếu trang bị tham gia là Giày) (nhận tối đa cấp 13).

- Cường hóa Giáp + 1 (nếu trang bị tham gia là giáp) (nhận tối đa cấp 13).

  Lưu ý
 

- Mỗi nhân vật chỉ tham gia 1 vật phẩm, trường hợp nhân vật tham gia nhiều vật phẩm, BTC sẽ lấy kết quả của vật phẩm sau cùng tham gia. 

- Số lần thất bại được tính trên mỗi trang bị riêng biệt, không cộng dồn với trang bị khác.

- Phần thưởng sẽ được trao cho Trang bị đã tham gia sự kiện hoặc trang bị đồng cấp với trang bị đã tham gia sự kiện.

- Nếu có nhiều nhân vật thỏa điều kiện đoạt giải của sự kiện, phần thưởng sẽ được trao cho nhân vật có lần cường hóa thất bại cuối cùng sớm nhất.

- Nếu cường hóa thất bại và bị mất trang bị thì trang bị đó được xem như chưa tham gia sự kiện.

- Nếu trang bị tham gia cường hóa bị đổi nhân vật sở hữu, kết quả cường hóa được tính về 0.

 

Sự kiện 4: Vua Cường Hóa

 

 Nhiều người nói rằng ta may mắn

Riêng ta cảm thấy may mắn cũng là một loại kỹ năng 

 Điều kiện trang bị

- Tất cả các Vũ Khí / Y Phục / Hộ Thủ / Giày có cấp độ từ 100 trở lên và cấp cường hóa từ 7 trở lên.

 Thông tin sự kiện

- Trong thời gian sự kiện, nếu trang bị thỏa điều kiện sự kiện tham gia cường hóa và có số lần cường hóa thành công nhiều nhất và từ 6 lần trở lên sẽ nhận được phần thưởng từ Đao Kiếm Tiếu.

 Phần thưởng

01 giải đặc biệt: dành cho trang bị có số lần cường hóa thành công nhiều nhất

- Cường hóa Vũ Khí +1 (nếu trang bị tham gia là vũ khí) (nhận tối đa cấp 13).

- Cường hóa Y phục + 1 (nếu trang bị tham gia là y phục) (nhận tối đa cấp 13).

- Cường hóa Hộ thủ + 1 (nếu trang bị tham gia là hộ thủ) (nhận tối đa cấp 13).

- Cường hóa Giày + 1 (nếu trang bị tham gia là Giày) (nhận tối đa cấp 13).

- Cường hóa Giáp + 1 (nếu trang bị tham gia là giáp) (nhận tối đa cấp 13).

Giải khuyến khích: dành cho nhân vật sở hữu trang bị thỏa điều kiện sự kiện và có số lần cường hóa thành công từ 5 trở lên

- 01 Tử Hà Thần Đan / nhân vật

 Lưu ý

- Mỗi nhân vật chỉ tham gia 1 vật phẩm, trường hợp nhân vật tham gia nhiều vật phẩm, BTC sẽ lấy kết quả của vật phẩm sau cùng tham gia.

- Số lần thành công được tính trên mỗi trang bị riêng biệt, không cộng dồn với trang bị khác.

- Phần thưởng sẽ được trao cho Trang bị đã tham gia sự kiện hoặc trang bị đồng cấp với trang bị đã tham gia sự kiện.

- Nếu có nhiều nhân vật thỏa điều kiện đoạt giải của sự kiện, phần thưởng sẽ được trao cho nhân vật có lần cường hóa thành công cuối cùng sớm nhất.

- Nếu trang bị tham gia cường hóa bị đổi nhân vật sở hữu, kết quả cường hóa được tính về 0.

 

Tiểu Hương không ngại sự kiện, Tiểu Hương chỉ cần một lý do thôi. Cùng Tiểu Hương chiến sự kiện này nhé các Hiệp Khách~~~

>>> Báo danh tham gia sự kiện <<<

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.