Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dạc Biẹt] Thoi Trang Cap Nhat [Nhát Kiém Thien Am] (2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Tru Bat Gioi] (05.2024)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự Kiện] NGÀY CỦA MẸTrang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự Kiện] NGÀY CỦA MẸ

06/05/2019

Thân chào các Hiệp khách

Để đồng hành cùng các Hiệp Khách qua các chặn đường

cũng như mừng sự kiện " Ngày của Mẹ "

Nên Yulgang Hiệp Khách tổ chức vài sự kiện nho nhỏ sau :

Tặng gì cho Mẹ ?????  : 

HOA CẨM CHƯỚNG TẶNG MẸ 

 Thời gian
- Bắt đầu :  09/05/2019
- Kết thúc : 23/05/2019
 
Điều kiện :
- Nhiệm vụ "Hoa cẩm chướng tặng Mẹ1 lần 1 ngày.
- NPC Ân Quân (Bắc Hải Băng Cung) .
- NPC Binh lính Ân Thi (Bắc Hải Băng Cung) .
Hướng dẫn nhiệm vụ
- Nhận nhiệm vụ tại NPC Ân Quân
- Săn quái vật chênh lệch 10 lv so với nhân vật
 ● Thu thập : Giấy màu    x 10
 
- Giao lại cho NPC Ân Quân :

 ● Nhận lại : Hoa cẩm chướng  x 01

- Giao lại cho NPC Binh lính Ân Thi .
 Phần thưởng : 
 
  Hiệu ứng Bích lục thần thảo : cường hóa trang bị +1 hiệu quả trong 1h
 
Lưu ý : 
- Không thể trả nhiệm vụ khi nhân vật có hiệu ứng tương đồng.
 

Parent's Day tôn vinh cả thầy và mẹ
Thôn trưởng - Người giúp trẻ em trong làng biết đọc biết viết, vừa là thầy lại vừa như Cha
Ân Quân cũng có Quà tặng đặc biệt cần Hiệp Khách trao cho Thôn trưởng 

MÓN QUÀ CHO THÔN TRƯỞNG 


 
 Thời gian
- Bắt đầu :  09/05/2019
- Kết thúc : 23/05/2019
 
Điều kiện 
- Nhiệm vụ "Món quà cho Thôn Trưởng1 lần 1 ngày.
- NPC Ân Quân (Bắc Hải Băng Cung) .
- NPC Thôn Trưởng (Bắc Hải Băng Cung) .
Hướng dẫn nhiệm vụ
- Nhận nhiệm vụ tại NPC Ân Quân 
Săn quái vật chênh lệch 10 lv so với nhân vật
 ● Thu thập : Hộp quà Ân Quân    x 10
 
- Giao lại cho NPC Thôn Trưởng
 
 Phần thưởng :
 
 Hiệu ứng  Thâm lam thần thảo :  cường hóa hiệu quả vũ khí +2 hiệu quả trong 1h
 
 
 
Lưu ý : 
- Không thể trả nhiệm vụ khi nhân vật có hiệu ứng tương đồng.
 
- Cần lắm các tấm lòng nghĩa hiệp ra tay giúp đỡ 
 
 
 
 
 
 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.