Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Flash sale] Qua tang Gio Vang (22.05)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 19/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Diem Danh Fan Cung (02.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / (Khuyến mãi DzoShop) Phúc vận phù (20%)Trang chủ / Sự Kiện / ...

(Khuyến mãi DzoShop) Phúc vận phù (20%)

18/05/2019

Thân chào các Hiệp Khách

DzoShop ra mắt Sự kiện đặc biệt, xuất hiện duy nhất trong tháng 5 !!

 SỰ KIỆN

KHUYẾN MÃI DZOSHOP 

 Thời gian
- Bắt đầu :  (15:00) ngày 18/05/2019
- Kết thúc :  (15:00) ngày 21/05/2019
 
 Nội dung
Trong thời gian diễn ra sự kiện, Hiệp Khách đủ các điều kiện sau sẽ nhận được quà tặng.
 Điều kiện :
Nạp mệnh giá (@cash) bất kỳ 
- Có mua sắm gói vật phẩm giới hạn bất kỳ của DzoShop 

 
 
 Quà tặng
- Tương ứng mỗi Gói vật phẩm giới hạn mua sẽ nhận được 1 Phúc vận phù (20%) (Sự kiện)
- Không giới hạn số lượng Gói vật phẩm giới hạn mua tham gia Sự kiện
 
 Lưu ý : 
Gói vật phẩm giới hạn là các gói vật phẩm giới hạn số lượng 
Có thể nạp 1 lần và mua nhiều lần đối với mỗi id con (HASHID / SNID)
- Chỉ mua đúng vật phẩm mà không nạp trong thời gian sự kiện là không hợp lệ
Quà tặng sẽ được trao sau khi hoàn tất tổng hợp thông tin khi kết thúc sự kiện
 
 
Anh Dong (12) Tặng phẩm có hạn ! Anh Dong (12)
Nhanh chân lên nào !!
 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.