Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Vong Quay May Man (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Hiep Khach Lenh (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 12/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Tan thu (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Kinh Nghiem] Ngay Hiep Khach (05.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Giảm giá] Gói vật phẩm hỗ trợ Luyện Cấp & Chiến Đấu 22~26/05/2019Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Giảm giá] Gói vật phẩm hỗ trợ Luyện Cấp & Chiến Đấu 22~26/05/2019

21/05/2019

Anh Dong (90)Thân chào các Hiệp kháchAnh Dong (90)

Anh Dong (189)

Để các Hiệp Khách luyện cấp & Chiến Đấu dễ dàng hơn, Yulgang Hiệp Khách xin gửi đến các Hiệp Khách các gói vật phẩm siêu giảm giá như sau:

 

 Thời gian
- Bắt đầu :  22/05/2019
- Kết thúc :  26/05/2019

 Đối tượng

- Tất cả các nhân vật Hiệp Khách.

- Mỗi nhân vật mua tối đa 4 gói hỗ trợ mỗi loại.

 Nội dung

Các nhân vật Hiệp Khách nạp cash và mua vật phẩm trong dzoshop thỏa điều kiện yêu cầu sẽ được nhận gói vật phẩm hỗ trợ tương ứng:

 Gói Chiến Đấu

- Vật phẩm nhận được:

• 01 Sô cô la trắng

• 01 Tiên dược Cần Công Hoàn 11%

• 01 Tiên dược Võ Công Hoàn 13%

• 01 Tiên dược Hộ Thể Hoàn 13%

• 01 Tiên dược Vô Phòng Hoàn 11%

01 Tiên dược Tăng Huyết Trung Hoàn 800

- Yêu cầu: trong thời gian sự kiện

• Nạp cash tối thiểu 240@dzocash / gói vật phẩm / nhân vật.

• Mua 01 Hắc Long Chỉ Thêu (24 giờ) / gói vật phẩm muốn mua (đặt ở trong túi để Tiểu Hương thu hồi).

• Nếu có nhiều nhân vật / ID con cùng tham gia sự kiện, số cash phải nạp = tổng số gói mua cho tất cả các nhân vật.

 Gói Luyện Cấp

- Vật phẩm nhận được:

• 01 Hộ Tâm Đơn (150%) (24 giờ) (Event)

01 [Sự kiện] Chiêu Tài Trư

01 Thiên Niên Tuyết Sâm (Siêu Lớn)(Event)

01 Cửu Chuyển Đơn (Siêu Lớn)(Event)

- Yêu cầu: trong thời gian sự kiện

• Nạp cash tối thiểu 1350@dzocash / gói vật phẩm / nhân vật.

• Mua 03 Bạch Long Chỉ Thêu (7 ngày) / gói vật phẩm muốn mua (đặt trong túi để Tiểu Hương thu hồi).

• Nếu có nhiều nhân vật / ID con cùng tham gia sự kiện, số cash phải nạp = tổng số gói mua cho tất cả các nhân vật.

 Cách thức tham gia

Báo danh trên fanpage Hiệp Khách - DzoGame: https://www.facebook.com/hiepkhachonline/ theo mẫu:

- ID con:

- Tên nhân vật:

- Server:

- Số lượng gói đổi

Vật phẩm sẽ được trao / thu hồi cho nhân vật đã thu hồi vật phẩm tham gia trong vòng 7 ngày kể từ ngày kết thúc sự kiện.


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.