Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Trong Tai The Thao Quoc Te] (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Nap 3 Ngay Nhan Qua (24.06)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] He soi dong cung KoKo (2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Kenh VIP (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (23/06/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Tiep Suc Mua He (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang Kinh nghiem] danh rieng may chu moi (Tuan 4) (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Diem Danh Fan Cung (02.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Tang 5% May Man (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự kiện] Đua TOP Nhận Thưởng 05/06 ~04/07/2019Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự kiện] Đua TOP Nhận Thưởng 05/06 ~04/07/2019

03/06/2019

Thân chào các Hiệp khách

Để tăng Nhiệt Huyết cho cộng đồng,

Yulgang Hiệp Khách ra mắt sự kiện

Đua Top Nhận Thưởng 

 

 

 Thời gian

- Bắt đầu: 05/06/2019

- Kết thúc: (09:00) 04/07/2019

 

 Đối tượng tham gia

- Tất cả người chơi lớp nhân vật Tử Hào;

- Không giới hạn server.

 

 Nội dung sự kiện

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Hiệp Khách sử dụng nhân vật Tử Hào để tham gia sự kiện đua TOP cấp độ nhận thưởng. Top 10 cấp độ sẽ nhận được các phần thưởng cực chất từ Yulgang Hiệp Khách.

 Phần thưởng

Server Sát Tinh Lĩnh / Huyền Bột Trang:

• Top 1:

- 01 Vũ khí cấp cường hóa +8, thuộc tính hỏa +8, 4 dòng hợp thành 30% công lực võ công (vũ khí phong ấn, theo cấp độ nhân vật).

- 01 Y phục cấp cường hóa +8, thuộc tính hỏa +8, 4 dòng hợp thành 80 uy lực phòng thủ (theo cấp độ nhân vật).

- 01 Long Can Chi Hồn (7 ngày)

• Top 2:

- 01 Vũ khí cấp cường hóa +8, 4 dòng hợp thành 30% công lực võ công (vũ khí phong ấn, theo cấp độ nhân vật).

- 01 Long Can Chi Hồn (7 ngày)

Top 3:

- 01 Vũ khí cấp cường hóa +7, 4 dòng hợp thành 30% công lực võ công (vũ khí phong ấn, theo cấp độ nhân vật).

- 01 Long Can Chi Hồn (7 ngày)

• Top 4 - 10:

- 01 Giáp cấp cường hóa +7, 2 dòng hợp thành 80 uy lực phòng thủ (theo cấp độ nhân vật).

- 01 Rương thời phong Thổ Linh phù (thời hạn 10 ngày).

Server Bắc Băng Cung:

• Top 1:

- 01 Vũ khí cấp cường hóa +9, thuộc tính hỏa +9, 4 dòng hợp thành 30% công lực võ công (vũ khí phong ấn, theo cấp độ nhân vật).

- 01 Y phục cấp cường hóa +9, thuộc tính hỏa +9, 4 dòng hợp thành 80 uy lực phòng thủ (theo cấp độ nhân vật).

- 01 Long Can Chi Hồn (7 ngày)

• Top 2:

- 01 Vũ khí cấp cường hóa +8, thuộc tính hỏa + 6, 4 dòng hợp thành 30% công lực võ công (vũ khí phong ấn, theo cấp độ nhân vật).

- 01 Long Can Chi Hồn (7 ngày)

• Top 3:

- 01 Vũ khí cấp cường hóa +7, thuộc tính hỏa +6, 4 dòng hợp thành 30% công lực võ công (vũ khí phong ấn, theo cấp độ nhân vật).

- 01 Long Can Chi Hồn (7 ngày)

• Top 4 - 10:

- 01 Giáp cấp cường hóa +7, 2 dòng hợp thành 80 uy lực phòng thủ (theo cấp độ nhân vật).

- 01 Rương thời phong Thổ Linh phù (thời hạn 10 ngày).

 Lưu ý

- Nhân vật đạt TOP phải có cấp độ tối thiểu từ 105 trở lên.

- Cấp độ vật phẩm được trao dựa trên cấp độ nhân vật.

- Vũ khí được trao là vũ khí phong ấn và Tiểu Hương sẽ tiến hành thu hồi vũ khí phong ấn đang có trên nhân vật nhận giải để tránh lỗi.

Chuẩn bị chiến và nhận TOP thôi nào !!!!


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.