Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Tro Gia - 25/05
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang VIP Bonus (25/05)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 19/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Thời Trang Giá 0 ĐồngTrang chủ / Sự Kiện / ...

Thời Trang Giá 0 Đồng

15/06/2019

Thân chào các Hiệp khách

Tri ân Cộng đồng, Yulgang Hiệp Khách
CẬP NHẬT Sự Kiện  
THỜI TRANG GIÁ 0 ĐỒNG
 
 
 
 
 
 Thời gian
- Bắt đầu :  15/06/2019 (15:00)
- Kết thúc :  18/06/2019 (23:59)
 
 Ni dung
 
Thời Trang Tự Chọn 
Nạp ít nhất 1000@DzoCash trong thời gian diễn ra Sự Kiện
- Mỗi ID con (DZO.xx /DZ0xx/SNxx) nhận tối đa 6 áo trong suốt Sự Kiện
(nếu tổng mốc nạp tham gia Sự Kiện đạt 6.000@DzoCash)
- Nhận thưởng 01 trong 03 Áo Choàng sau (chọn tự do)
 

Đầu bếp (Nam)/(Nữ)
 

Đoạn Chỉ Vũ (Nam)/(Nữ)
 

Áo tắm liền mảnh (Nam)/(Nữ)
 
 
Lưu ý:
- Trang phục nhận từ Sự Kiện có thể giao dịch / mở shop / cất kho / thuộc tính / 
cường hóa
- Trang phục nhận từ Sự Kiện không có hiệu ứng hỗ trợ
- @DzoCash tham gia sự kiện này là tách biệt với các sự kiện khác
 
Anh Dong (12) Còn chờ gì nữa ! Anh Dong (12)
Nhanh chân lên nào !!!
 
 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.