[Uu dai] Nap lan dau (09.2020)
Dau truong Soi dong (09.2020)
[DzoShop] Cap nhat (17/09/2020)
[Qua tang] Combo Lich Thang 10, 11, 12
[Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (09/2020)
[Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (10/09/2020)
[Chuoi Su Kien] Thu Gian Cuoi He (09.2020)
Trang phuc hieu ung [Game thu Tinh anh] (08.2020)
[Thong bao] Sap nhap May chu (08.2020)
[Qua tang] Dac Biet (nua cuoi 2020)
(Qua Tang) Qua Tang Tri An Vip Quy 3 - 2020
[Giai dau] Giang Ho Kiet Xuat (Quy II)
Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Sự kiện Thời Trang Cùng Thiên Vân NhạcTrang chủ / Sự Kiện / ...

Sự kiện Thời Trang Cùng Thiên Vân Nhạc

18/06/2019

Thân chào các Hiệp khách

 
Sau bảo trì định kỳ 19/06/2019,
Hội Đồng Võ Lâm đã cập nhật 
Sự Kiện hỗ trợ toàn Server
Anh Dong (17)
 THỜI TRANG CÙNG THIÊN VÂN NHẠC 
 
 

Thời gian

- Bắt đầu :  19/06/2019
- Kết thúc : 04/07/2019

Hội đồng Võ lâm cập nhật Sự Kiện nhằm hỗ trợ các Hiệp Khách sở hữu
Áo choàng Tháng 5Áo choàng Tháng 6 mừng Phiên bản mới
có thể nhận hiệu ứng hỗ trợ đặc biệt từ Thiên Vân Nhạc 
 
 

Điều kiện 

- Nhiệm vụ "Thời trang cùng Thiên Vân Nhạc" 1 lần 1 ngày.
- NPC Thiên Vân Nhạc (Huyền Bột Phái)

Hướng dẫn nhiệm vụ

Nhận nhiệm vụ tại NPC Thiên Vân Nhạc ở Huyền Bột Phái.
Mặc Thời Trang có được từ Bích Đàn Bảo Hàm để nhận thưởng.
 
 Phần thưởng
Hiệu ứng buff Sự quan tâm của Môn chủ Huyền Bột Phái (60 phút)
(Hiệu quả kinh nghiệm tăng 50%, khi chết không mất điểm kinh nghiệm)
 
Lưu ý : 
- Không thể trả nhiệm vụ khi nhân vật có hiệu ứng.
 
--- CÁC THỜI TRANG CÓ THỂ NHẬN ĐƯỢC HIỆU ỨNG BUFF ---
 
 Thời Trang Tháng 06 - Thời trang phong cách Punk [Thần]/[Chân]/[Nhiệt]/[Đấu] 
 

 
 
 Thời Trang Tháng 05 - Phố biển Waikiki [Thần]/[Chân]/[Nhiệt]/[Đấu] 
 
 
 
 
Hội đồng Võ Lâm

Kính bút.