Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Trang phuc hieu ung [Inuit] (02.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (03.2020)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Kham Pha Vung Dat Du (03.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Mung Quoc Te Phu Nu (03.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang Mua Xuan] (03.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Mo ban] Hop Qua Danh Du - 04/03/2021
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (04/03/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dac Biet] Chan Than Xuat The - Y Phuc [Chan] (02.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Khoe Thu Cung Hung Qua Vip (02.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (03.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Sự kiện Thời Trang Cùng Thiên Vân NhạcTrang chủ / Sự Kiện / ...

Sự kiện Thời Trang Cùng Thiên Vân Nhạc

18/06/2019

Thân chào các Hiệp khách

 
Sau bảo trì định kỳ 19/06/2019,
Yulgang Hiệp Khách đã cập nhật 
Sự Kiện hỗ trợ toàn Server
 THỜI TRANG CÙNG THIÊN VÂN NHẠC 
 
 

Thời gian

- Bắt đầu :  19/06/2019
- Kết thúc : 04/07/2019

Yulgang Hiệp Khách cập nhật Sự Kiện nhằm hỗ trợ các Hiệp Khách sở hữu
Áo choàng Tháng 5Áo choàng Tháng 6 mừng Phiên bản mới
có thể nhận hiệu ứng hỗ trợ đặc biệt từ Thiên Vân Nhạc 
 
 

Điều kiện 

- Nhiệm vụ "Thời trang cùng Thiên Vân Nhạc" 1 lần 1 ngày.
- NPC Thiên Vân Nhạc (Huyền Bột Phái)

Hướng dẫn nhiệm vụ

Nhận nhiệm vụ tại NPC Thiên Vân Nhạc ở Huyền Bột Phái.
Mặc Thời Trang có được từ Bích Đàn Bảo Hàm để nhận thưởng.
 
 Phần thưởng
Hiệu ứng buff Sự quan tâm của Môn chủ Huyền Bột Phái (60 phút)
(Hiệu quả kinh nghiệm tăng 50%, khi chết không mất điểm kinh nghiệm)
 
Lưu ý : 
- Không thể trả nhiệm vụ khi nhân vật có hiệu ứng.
 
--- CÁC THỜI TRANG CÓ THỂ NHẬN ĐƯỢC HIỆU ỨNG BUFF ---
 
 Thời Trang Tháng 06 - Thời trang phong cách Punk [Thần]/[Chân]/[Nhiệt]/[Đấu] 
 

 
 
 Thời Trang Tháng 05 - Phố biển Waikiki [Thần]/[Chân]/[Nhiệt]/[Đấu] 
 
 
 
 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.