[Con so may man] Dac biet (09.2020)
[DzoShop] Cap nhat (24/09/2020)
[Chuoi Su Kien] Ruoc Den Don Trung Thu (09.2020)
[Chuoi Su Kien] Bo Suu Tap Cua Thien Van Nhac (09.2020)
Trang phuc hieu ung [Khuc con cau tren bang] (09.2020)
Dau truong Soi dong (09.2020)
[Qua tang] Combo Lich Thang 10, 11, 12
[Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (09/2020)
[Thong bao] Sap nhap May chu (08.2020)
[Qua tang] Dac Biet (nua cuoi 2020)
(Qua Tang) Qua Tang Tri An Vip Quy 3 - 2020
[Giai dau] Giang Ho Kiet Xuat (Quy II)
Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Exp mừng Ngày Gia Đình Việt NamTrang chủ / Sự Kiện / ...

Exp mừng Ngày Gia Đình Việt Nam

27/06/2019

Thân chào các Hiệp khách

 Hội đồng Võ lâm tổ chức

Sự kiện

 Ngày Gia Đình Việt Nam 

 

Thời gian:

14:00 (29/06/2019) ~ 23:59 (29/06/2019)

Hiệu quả x50% Exp (Tổ đội) toàn server 

 

Thời gian:

14:00 (30/06/2019) ~ 23:59 (30/06/2019)

Hiệu quả x50% Exp, tiền, tỷ lệ rơi vật phẩm, nhiệm vụ ... (Chung) toàn server

 

Cùng bức tốc level thôi nào !!!

 

 

Hội đồng Võ Lâm,
Kính bút.