Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi YEN PHI GIA
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dac Biet (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Sieu Thi Thoi Trang] Dac Biet Mung Ngay Trai Dat (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Qua Tang Bonus Dac Biet Mung Ngay Trai Dat (2) (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thoi Trang Hieu Ung] Chien Phuc Thong Che Su (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuõi sụ kien] Mùng Gio To Hung Vuong (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Online Nhieu Nhan Qua Nhieu (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (04.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Exp mừng Ngày Gia Đình Việt NamTrang chủ / Sự Kiện / ...

Exp mừng Ngày Gia Đình Việt Nam

27/06/2019

Thân chào các Hiệp khách

 Yulgang Hiệp Khách tổ chức

Sự kiện

 Ngày Gia Đình Việt Nam 

 

Thời gian:

14:00 (29/06/2019) ~ 23:59 (29/06/2019)

Hiệu quả x50% Exp (Tổ đội) toàn server 

 

Thời gian:

14:00 (30/06/2019) ~ 23:59 (30/06/2019)

Hiệu quả x50% Exp, tiền, tỷ lệ rơi vật phẩm, nhiệm vụ ... (Chung) toàn server

 

Cùng bức tốc level thôi nào !!!

 

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.