Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự Kiện] Treo Thưởng Mảnh GhépTrang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự Kiện] Treo Thưởng Mảnh Ghép

01/07/2019

Thân chào các Hiệp khách

Sau bảo trì định kỳ 04/07/2019, Hội đồng Võ lâm cập nhật

Sự Kiện  Treo Thưởng Mảnh Ghép 

 

 Thời gian
- Bắt đầu :  04/07/2019
- Kết thúc : 18/07/2019
 
 Điều kiện

- Nhiệm vụ Thu thập Mảnh Ghép Kí Tự
- NPC Môn chủ Huyền Bột Phái
- Nhiệm vụ làm được nhiều lần trong ngày.

 Hướng dẫn nhiệm vụ

- Các Hiệp Khách nhận vụ tại NPC Môn chủ Huyền Bột Phái .
- Sau đó đánh quái chênh lệch 10 level để thu thập Mảnh Ghép Kí Tự. 
- Nếu thu thập đủ số lượng mà Môn chủ Huyền Bột Phái cần, các Hiệp Khách sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.

 Phần thưởng

Tích lũy càng nhiều, nhận thưởng càng cao !!!

Anh Dong (17)

 

Hội đồng Võ Lâm,
Kính bút.

 

Sự Kiện