Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Flash sale] Qua tang Gio Vang (22.05)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 19/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Diem Danh Fan Cung (02.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự Kiện] Trang Bị Max +10Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự Kiện] Trang Bị Max +10

08/07/2019

Thân chào các Hiệp khách

Yulgang Hiệp Khách cập nhật sự kiện 

 Trải Nghiệm TRANG BỊ MAX +10 

 Thời gian:

Bắt đầu: (19:00) ngày 07/07/2019

Kết thúc: (19:00) ngày 08/07/2019

 Nội dung sự kiện:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Hiệp Khách nạp mới @Dzocash theo điều kiện sẽ được trải nghiệm trang bị +10 max option hợp thành, max 10 hỏa (bao gồm vũ khí và y phục) trong 10 ngày.

 Điều kiện:

- Đối với thăng chức 4/5 - Thăng thiên 1/2: nạp tối thiểu 2000@Dzocash

- Đối với thăng thiên 3/4: Nạp tối thiểu 5000@Dzocash

 Thông tin thuộc tính trang bị:

- Thăng chức 4/5 - Thăng thiên 1/2:

+ Vũ khí theo cấp thăng chức (full 31% +10) (hoặc khí công 2 - Ninja / Cung thủ)

+ Trang phục theo cấp thăng chức (full 11 +10)

- Thăng thiên 3/4:

+ Vũ khí theo cấp thăng chức (full 35% +10) (hoặc khí công 2 - Ninja / Cung thủ)

+ Trang bị theo cấp thăng chức (full 15+ 10)

Lưu ý:

- @Dzocash nạp là tách biệt với các sự kiện khác và không bị mất đi mà người chơi có thể sử dụng mua sắm bình thường.

- Mỗi ID con (DZO.xx/ DZ0xx/ SNxx) chỉ tham gia duy nhất 1 lần trong suốt thời gian tham gia sự kiên.

- Quà tặng sẽ được khóa không thể thay đổi, chuyển dời và sẽ được thu hồi sau 10 ngày trải nghiệm.

- Đối với nhân vật sử dụng vũ khí phong ấn sẽ nhận được loại vũ khí thấp hơn.

Ví dụ: Mai Liễu Chân sẽ nhận --> Xích Long Cung (tương đương thuộc tính)

- Quà tặng trải nghiệm không áp dụng cho trangg bị võ huân/ trang bị Phục Ma Động

- Sau khi kết thúc sự kiện, sẽ tổng hợp lại thông tin và thông báo kết quả sau

Thời hạn trang bị trải nghiệm sẽ được cập nhật rõ trong danh sách nhận quà 

Trải nghiệm thôi nào 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.