Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Tro Gia - 25/05
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang VIP Bonus (25/05)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 19/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự kiện] Ngưu Lang Chức NữTrang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự kiện] Ngưu Lang Chức Nữ

29/07/2019

Ngưu Lang Chức Nữ âm thầm

Ngân Hà ngăn cách hai thân đau lòng

Yêu nhau không thành vợ chồng

Ngày đêm nhung nhớ say nồng trong tim

Sự Kiện  Ngưu Lang Chức Nữ 

 

Thời gian

- Bắt đầu: 01/08/2019

- Kết thúc: 29/08/2019

Giới thiệu

- Cấp độ nhân vật từ 10 trở lên có thể tham gia nhiệm vụ.

- Sự kiện Ngưu Lang Chức Nữ có thể trả nhiệm vụ 10 lần / ngày.

- Nhận và trả nhiệm vụ tại NPC Bát Quái Lão Nhân (ở Huyền Bột Phái)

Hướng dẫn nhiệm vụ

- Nhận nhiệm vụ tại NPC Bát Quái Lão Nhân.

- Sau khi nhận nhiệm vụ, Hiệp Khách tiêu diệt quái vật chênh lệch 10 cấp độ để thu thập vật phẩm nhiệm vụ.

- Trả nhiệm vụ tại NPC Bát Quái Lão Nhân:

- Vật phẩm Cánh Thư Kỷ Niệm (Vé tưởng niệm Vua Hùng) được bán tại DzoShop.

🎁 Phần thưởng

Khi mở hộp Quà Đêm Thất Tịch (Bạc) hoặc Quà Đêm Thất Tịch (Vàng), bạn sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.