[Uu dai] Nap lan dau (09.2020)
Dau truong Soi dong (09.2020)
[DzoShop] Cap nhat (17/09/2020)
[Qua tang] Combo Lich Thang 10, 11, 12
[Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (09/2020)
[Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (10/09/2020)
[Chuoi Su Kien] Thu Gian Cuoi He (09.2020)
Trang phuc hieu ung [Game thu Tinh anh] (08.2020)
[Thong bao] Sap nhap May chu (08.2020)
[Qua tang] Dac Biet (nua cuoi 2020)
(Qua Tang) Qua Tang Tri An Vip Quy 3 - 2020
[Giai dau] Giang Ho Kiet Xuat (Quy II)
Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Quà Tặng Bonus (07/2019)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Quà Tặng Bonus (07/2019)

31/07/2019

Ưu đãi từ DzoShop mừng Máy chủ Thiên Thần Các 

SỰ KIỆN  

QUÀ TẶNG BONUS THÁNG 07/2019

 Thời gian

- Bắt đầu :  31/07/2019 (16:00)
Kết thúc : 01/08/2019 (16:00)

 Nội dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Hiệp Khách nạp @DzoDong đủ điều kiện và tiêu @DzoCash bất kỳ sẽ nhận được tặng phẩm đặc biệt từ DzoShop

 Điều kiện & Quà tặng

- Chỉ cần nạp 200@ sẽ nhận được quà tặng  của Mốc 1

- Chỉ cần nạp 1000@ sẽ nhận được quà tặng  của Mốc 2

- Chỉ cần nạp 5000@ sẽ nhận được quà tặng SIÊU mail của Mốc 3

► Trường Bạch Đan (Hồng) : dùng reset toàn bộ điểm khí công đã cộng của 1 loại khí công tùy chọn bất kỳ (bao gồm khí công Thăng Thiên)

 

Lưu ý : 

Áp dụng cộng dồn @DzoCash nạp của mỗi tài khoản con (HASH ID / SN ID) trong suốt thời gian diễn ra sự kiện
- Nhân vật đủ điều kiện nạp @DzoCash nhưng không thỏa điều kiện tiêu @DzoCash sẽ không nhận được quà !
- Quà tặng không cộng dồn cho các mốc nạp
Mỗi tài khoản con có thể nhận tối đa 3 mốc quà nếu có tổng số @DzoCash nạp cộng dồn trong thời gian sự kiện từ 6200@DzoCash trở lên 
    ► Ví dụ : Mỗi tài khoản con có thể nhận 2 mốc quà (ví dụ 1 & 2) nếu tổng @DzoCash nạp cộng dồn trong thời gian sự kiện từ 1200@DzoCash trở lên
- Quà tặng sẽ được trao sau khi hoàn tất tổng kết sự kiện


MỪNG THIÊN THẦN CÁC !!!

 

Hội đồng Võ Lâm,
Kính bút.