Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Tro Gia - 25/05
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang VIP Bonus (25/05)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 19/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Trang sức Mai Liễu Chân] 10 ngày (08/2019)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Trang sức Mai Liễu Chân] 10 ngày (08/2019)

02/08/2019

Thân chào các Hiệp khách

Ngày 02/08/2019, Yulgang Hiệp Khách cập nhật hỗ trợ Mai Liễu Chân

 Sự Kiện 

TRANG SỨC MAI LIỄU CHÂN (10 NGÀY)

 

 Thời gian: 

Bắt đầu: (17:30) 02/08/2019

Kết thúc: (17:30) 29/08/2019

 Nội dung:

 Trong thời gian diễn ra sự kiện, Mai Liễu Chân sẽ được hỗ trợ thời hạn trang sức 10 ngày nếu đáp ứng điều kiện sau :

► Mua sắm mới từ DzoShop : Thúy ngọc phù [Vũ khí](Chân) x 01
► Mua sắm mới từ DzoShop : Bảo rương [Nhẫn Bá Hoàng - ma (MLC)] +6 (1 ngày) x 01 (nhấp phải chuột sử dụng)

 Sau khi đã chuẩn bị vật phẩm yêu cầu, liên hệ bộ phận CSKH báo danh theo mẫu :

► ID con (DZO.xxx/DZ0xxx/SNxxx)
► Tên nhân vật
► Server
► Số lượng Thúy ngọc phù [Vũ khí](Chân) tham gia Sự Kiện
► Số lượng Nhẫn Bá Hoàng - ma (MLC)] +6 (1 ngày) sử dụng mới tham gia Sự Kiện
► Xác nhận Thời hạn sử dụng Trang sức trên từ Sự Kiện
► Xác nhận vị trí đặt các vật phẩm điều kiện : slot 1 . 2 rương hành trang nhân vật

Anh Dong (12)Lưu ý : 

Không giới hạn số nhân vật tham gia trong cùng ID con
Thúy ngọc phù [Vũ khí](Chân) tham gia Sự Kiện sẽ được thu hồi
Trang sức tham gia Sự Kiện sẽ được gia hạn thời gian sử dụng
Trang sức có thời hạn của Mai Liễu Chân chỉ dùng được từ cấp 100 trở lên
Mỗi nhân vật tham gia tối đa 2 Nhẫn theo yêu cầu (trạng thái đang sử dụng)
Mỗi Nhẫn tham gia có thể gia hạn tối đa 20 ngày (ghi rõ trong nội dung báo danh) nếu số lượng các vật phẩm yêu cầu là phù hợp
Ví dụ : MLC tham gia 2 Nhẫn , trong đó có 1 Nhẫn gia hạn 20 ngày
-> Thúy ngọc phù [Vũ khí](Chân) dùng tham gia là 3
-> Số Nhẫn [Bá Hoàng - ma (MLC)] +6 (1 ngày) sử dụng mới trong thời gian Sự Kiện là 2 

Trường hợp thời gian tiến hành gia hạn Trang sức Sự Kiện kéo dài hơn 24h, nhân vật Mai Liễu Chân đã báo danh xác nhận tham gia sự kiện vui lòng không xóa bỏ Trang sức tham gia (hết hạn) và vẫn nhận được Trang sức gia hạn như thông tin Sự Kiện
Yulgang Hiệp Khách sẽ tiến hành hỗ trợ gia hạn Trang sức Sự Kiện theo từng ngày, chậm nhất không quá 3 ngày làm việc kể từ lúc nhân vật tham gia nhận được xác nhận báo danh hợp lệ từ bộ phận CSKH


 Chúc các Hiệp Khách có trải nghiệm mới mẻ 
 
 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.