[Qua nap] 3 ngay (09.2020)
To doi cung nhau (09.2020)
To doi nhan qua 09.2020
[DzoShop] Cap nhat (24/09/2020)
[Chuoi Su Kien] Ruoc Den Don Trung Thu (09.2020)
[Chuoi Su Kien] Bo Suu Tap Cua Thien Van Nhac (09.2020)
Trang phuc hieu ung [Khuc con cau tren bang] (09.2020)
Dau truong Soi dong (09.2020)
[Qua tang] Combo Lich Thang 10, 11, 12
[Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (09/2020)
[Thong bao] Sap nhap May chu (08.2020)
[Qua tang] Dac Biet (nua cuoi 2020)
(Qua Tang) Qua Tang Tri An Vip Quy 3 - 2020
[Giai dau] Giang Ho Kiet Xuat (Quy II)
Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Trang sức Mai Liễu Chân] 10 ngày (08/2019)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Trang sức Mai Liễu Chân] 10 ngày (08/2019)

02/08/2019

Thân chào các Hiệp khách

Ngày 02/08/2019, Hội đồng Võ lâm cập nhật hỗ trợ Mai Liễu Chân

 Sự Kiện 

TRANG SỨC MAI LIỄU CHÂN (10 NGÀY)

 

Anh Dong (90) Thời gian: 

Bắt đầu: 17:30 02/08/2019

Kết thúc: 17:30 29/08/2019

Anh Dong (13) Nội dung:

 Trong thời gian diễn ra sự kiện, Mai Liễu Chân sẽ được hỗ trợ thời hạn trang sức 10 ngày nếu đáp ứng điều kiện sau :

► Mua sắm mới từ DzoShop : Thúy ngọc phù [Vũ khí](Chân) x 01
► Mua sắm mới từ DzoShop : Bảo rương [Nhẫn Bá Hoàng - ma (MLC)] +6 (1 ngày) x 01 (nhấp phải chuột sử dụng)

mail Sau khi đã chuẩn bị vật phẩm yêu cầu, liên hệ bộ phận CSKH báo danh theo mẫu :

► ID con (DZO.xxx/DZ0xxx/SNxxx)
► Tên nhân vật
► Server
► Số lượng Thúy ngọc phù [Vũ khí](Chân) tham gia Sự Kiện
► Số lượng Nhẫn Bá Hoàng - ma (MLC)] +6 (1 ngày) sử dụng mới tham gia Sự Kiện
► Xác nhận Thời hạn sử dụng Trang sức trên từ Sự Kiện
► Xác nhận vị trí đặt các vật phẩm điều kiện : slot 1 . 2 rương hành trang nhân vật

Anh Dong (12)Lưu ý : 

Không giới hạn số nhân vật tham gia trong cùng ID con
Thúy ngọc phù [Vũ khí](Chân) tham gia Sự Kiện sẽ được thu hồi
Trang sức tham gia Sự Kiện sẽ được gia hạn thời gian sử dụng
Trang sức có thời hạn của Mai Liễu Chân chỉ dùng được từ cấp 100 trở lên
Mỗi nhân vật tham gia tối đa 2 Nhẫn theo yêu cầu (trạng thái đang sử dụng)
Mỗi Nhẫn tham gia có thể gia hạn tối đa 20 ngày (ghi rõ trong nội dung báo danh) nếu số lượng các vật phẩm yêu cầu là phù hợp
Ví dụ : MLC tham gia 2 Nhẫn , trong đó có 1 Nhẫn gia hạn 20 ngày
-> Thúy ngọc phù [Vũ khí](Chân) dùng tham gia là 3
-> Số Nhẫn [Bá Hoàng - ma (MLC)] +6 (1 ngày) sử dụng mới trong thời gian Sự Kiện là 2 

Trường hợp thời gian tiến hành gia hạn Trang sức Sự Kiện kéo dài hơn 24h, nhân vật Mai Liễu Chân đã báo danh xác nhận tham gia sự kiện vui lòng không xóa bỏ Trang sức tham gia (hết hạn) và vẫn nhận được Trang sức gia hạn như thông tin Sự Kiện
HĐVL sẽ tiến hành hỗ trợ gia hạn Trang sức Sự Kiện theo từng ngày, chậm nhất không quá 3 ngày làm việc kể từ lúc nhân vật tham gia nhận được xác nhận báo danh hợp lệ từ bộ phận CSKH


 Chúc các Hiệp Khách có trải nghiệm mới mẻ 
 
 

Hội đồng Võ Lâm,
Kính bút.