Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Hac Y Gia (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem Danh Nhan Qua (Dac biet) (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Dac Biet (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Loan Tin Nhan Thuong (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Hiep Khach mung Sap nhap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vien Socola Bi An (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Hiep Khach Toi Yeu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (29/07/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri An VIP (Quy 3/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (07.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự Kiện] Kinh Nghiệm Tổ Đội (50%)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự Kiện] Kinh Nghiệm Tổ Đội (50%)

07/08/2019

Thân chào các Hiệp khách

 Sự Kiện 

Kinh Nghiệm Tổ Đội (50%)

  Thân chào các hiệp khách,  để hỗ trợ cho sự cố kết nối ngày 06/08/2019, Tiểu Hương xin phép được gửi đến các Hiệp Khách sự kiện Kinh Nghiệm Tổ Đội (50%)

 Phạm Vi:

Tất cả 4 máy chủ của Hiệp Khách

Thời Gian: 

Bắt đầu từ (10:00) 07/08/2019 đến (22:00) ngày 08/08/2019

Nội Dung

Tăng 50% kinh nghiệm khi tổ đội

Anh Dong (12) Anh Dong (12)

 
Cùng bức tốc level nào !!
 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.