Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi YEN PHI GIA
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dac Biet (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Sieu Thi Thoi Trang] Dac Biet Mung Ngay Trai Dat (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Qua Tang Bonus Dac Biet Mung Ngay Trai Dat (2) (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thoi Trang Hieu Ung] Chien Phuc Thong Che Su (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuõi sụ kien] Mùng Gio To Hung Vuong (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Online Nhieu Nhan Qua Nhieu (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (04.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự Kiện] Kinh Nghiệm Tổ Đội (50%)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự Kiện] Kinh Nghiệm Tổ Đội (50%)

07/08/2019

Thân chào các Hiệp khách

 Sự Kiện 

Kinh Nghiệm Tổ Đội (50%)

  Thân chào các hiệp khách,  để hỗ trợ cho sự cố kết nối ngày 06/08/2019, Tiểu Hương xin phép được gửi đến các Hiệp Khách sự kiện Kinh Nghiệm Tổ Đội (50%)

 Phạm Vi:

Tất cả 4 máy chủ của Hiệp Khách

Thời Gian: 

Bắt đầu từ (10:00) 07/08/2019 đến (22:00) ngày 08/08/2019

Nội Dung

Tăng 50% kinh nghiệm khi tổ đội

Anh Dong (12) Anh Dong (12)

 
Cùng bức tốc level nào !!
 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.