Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi YEN PHI GIA
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dac Biet (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Sieu Thi Thoi Trang] Dac Biet Mung Ngay Trai Dat (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Qua Tang Bonus Dac Biet Mung Ngay Trai Dat (2) (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thoi Trang Hieu Ung] Chien Phuc Thong Che Su (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuõi sụ kien] Mùng Gio To Hung Vuong (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Online Nhieu Nhan Qua Nhieu (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (04.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự Kiện] Tặng Điểm Kỹ NăngTrang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự Kiện] Tặng Điểm Kỹ Năng

19/08/2019

SỰ KIỆN

Anh Dong (24)【TẶNG ĐIỂM KỸ NĂNGAnh Dong (24)

 : Thời gian 

- Bắt đầu: (14:00) ngày 19/08/2019

- Kết thúc: (14:00) ngày 20/08/2019

 : Phần Thưởng

► Không yêu cầu nạp @DzoCash

 (1): 150 nhân vật đầu tiên tiêu tối thiểu 200@DzoCash sẽ nhận được 330,000 điểm kỹ năng.

 (2): nhân vật bất kỳ tiêu tối thiểu 2000@DzoCash sẽ nhận được 500,000 điểm kỹ năng.

: Lưu ý

► ID con bao gồm  DZO.xxx/ DZxxx / SNxxx

► Nhân vật tiêu cash là nhân vật nhận được điểm kỹ năng tặng

► Mỗi ID con chỉ tham gia 1 lần trong suốt sự kiện

► Điểm kỹ năng tặng tối đa là 830.000 điểm nếu thỏa cả 2 điều kiện (1) và (2) (không nhận được nhiều hơn dù giá trị tiêu nhiều hơn mức tối thiểu)

► @DzoCash tham gia sự kiện này là tách biệt với các sự kiện khác


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.