Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Hac Y Gia (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem Danh Nhan Qua (Dac biet) (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Dac Biet (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Loan Tin Nhan Thuong (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Hiep Khach mung Sap nhap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vien Socola Bi An (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Hiep Khach Toi Yeu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (29/07/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri An VIP (Quy 3/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (07.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự Kiện] Tặng Điểm Kỹ NăngTrang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự Kiện] Tặng Điểm Kỹ Năng

19/08/2019

SỰ KIỆN

Anh Dong (24)【TẶNG ĐIỂM KỸ NĂNGAnh Dong (24)

 : Thời gian 

- Bắt đầu: (14:00) ngày 19/08/2019

- Kết thúc: (14:00) ngày 20/08/2019

 : Phần Thưởng

► Không yêu cầu nạp @DzoCash

 (1): 150 nhân vật đầu tiên tiêu tối thiểu 200@DzoCash sẽ nhận được 330,000 điểm kỹ năng.

 (2): nhân vật bất kỳ tiêu tối thiểu 2000@DzoCash sẽ nhận được 500,000 điểm kỹ năng.

: Lưu ý

► ID con bao gồm  DZO.xxx/ DZxxx / SNxxx

► Nhân vật tiêu cash là nhân vật nhận được điểm kỹ năng tặng

► Mỗi ID con chỉ tham gia 1 lần trong suốt sự kiện

► Điểm kỹ năng tặng tối đa là 830.000 điểm nếu thỏa cả 2 điều kiện (1) và (2) (không nhận được nhiều hơn dù giá trị tiêu nhiều hơn mức tối thiểu)

► @DzoCash tham gia sự kiện này là tách biệt với các sự kiện khác


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.