Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Quà Tặng] Ngày Hội OfflineTrang chủ / Sự Kiện / ...

[Quà Tặng] Ngày Hội Offline

20/08/2019

 SỰ KIỆN 

♦ Quà Tặng Ngày Hội Offline ♦

enlightenedenlightened Thời Gian 

- Bắt Đầu:  16/08/2019

- Kết Thúc:  31/12/2019

heartheart Thể Lệ Tham Gia

► (1) Đại diện tổ chức gửi thông tin thời gian địa điểm offline đến email: vnyulgang010@gmail.com

► (2) Hiệp Khách team phản hồi xác nhận.

► (3) Trong vòng 3 ngày, người đại diện gửi danh sách tên Nhân Vật, Server và ít nhất 3 ảnh rõ nét có đầy đủ thành viên để HĐVL kiểm tra và trao quà ( Nếu không có xem như không tham gia).

► (4) Quà Offline sẽ được gửi trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ thông tin ở mục (1).

► (5) Mỗi nhân vật được hỗ trợ offline 3 lần / tháng.

Hình ảnh sẽ được đăng tải trên fanpage chuyên mục Kết nối cộng đồng.

mailmail Phần thưởng

yes Quà 5 ~ 7 người

- Hộ Tâm Đơn (150%)(24 giờ)(Event) x 1 /người.

- Tịnh Tâm Chay (2 giờ)(Event) x 1 /người.

yes Quà Trên 8 người

- Hộ Tâm Đơn (150%)(24 giờ)(Event) x 1 /người.

- Ngưng Thần Châu (Thiên) (200 triệu) x 1

- Tặng Phẩm Ngũ Sắc Thần Đơn (2 giờ) (Event) x 1 /người

 

Hội đồng Võ Lâm,
Kính bút.

Sự Kiện