[Uu dai] Nap lan dau (09.2020)
Dau truong Soi dong (09.2020)
[DzoShop] Cap nhat (17/09/2020)
[Qua tang] Combo Lich Thang 10, 11, 12
[Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (09/2020)
[Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (10/09/2020)
[Chuoi Su Kien] Thu Gian Cuoi He (09.2020)
Trang phuc hieu ung [Game thu Tinh anh] (08.2020)
[Thong bao] Sap nhap May chu (08.2020)
[Qua tang] Dac Biet (nua cuoi 2020)
(Qua Tang) Qua Tang Tri An Vip Quy 3 - 2020
[Giai dau] Giang Ho Kiet Xuat (Quy II)
Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự Kiện] Quà Tặng Bonus ( 08/2019)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự Kiện] Quà Tặng Bonus ( 08/2019)

26/08/2019

Thân chào các Hiệp Khách

🤘 Cơn Mưa Quà Tặng Đến Rồi Nha 🤘

 SỰ KIỆN  

🔔Thời gian : 25/08 (13:30) ~ 26/08/2019 (23:59)

   Trong thời gian diễn ra sự kiện, Hiệp Khách nạp và tiêu @DzoCash phù hợp điều kiện sẽ nhận được Quà tặng hấp dẫn
 
⭕️ Điều kiện :
   _Mốc quà 1 : Nạp @DzoCash (Mệnh Giá bất kỳ) và Tiêu @DzoCash (Giá trị bất kỳ)
   _Mốc quà 2 : Nạp @DzoCash (Mệnh Giá từ 5,000 trở lên) và Tiêu @DzoCash (Giá trị bất kỳ)
 
🎁🎁🎁Quà tặng Bonus :
 
🎉Mốc quà 1 :
    +01 (Thiên) - Ngưng Thần Châu (100 triệu) 
🎉Mốc quà 2
    + 01 Tiên Dược Cần Công Hoàn 13% 
    + 01 Tiên Dược Võ Công Hoàn 15% 
    + 01 Tiên Dược Hộ Thể Hoàn 15% 
    + 01 Tiên Dược Vô Phòng Hoàn 13%
 
🚦🚦Lưu ý
 
  - Mỗi Tài khoản con (DZxxx/SNxxx) tham gia 1 lần cho 1 nhân vật trong suốt thời gian Sự Kiện
 - Áp dụng cộng dồn @DzoCash nạp của mỗi tài khoản con trong suốt thời gian diễn ra sự kiện
Nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên là nhân vật nhận thưởng
  - Nhân vật đủ điều kiện nạp @DzoCash nhưng không thỏa điều kiện tiêu @DzoCash sẽ không nhận được quà !
- Mỗi nhân vật có thể nhận cả 2 mốc quà nếu thỏa điều kiện Sự Kiện
  ► Ví dụ : Nhân vật có thể nhận 1 lần Mốc quà 1 và 1 lần Mốc quà 2 nếu trong Thời gian Sự Kiện có Tiêu @DzoCash bất kỳ và có tổng số @DzoCash nạp cộng dồn trong thời gian sự kiện từ 5,000@DzoCash trở lên
 - Mỗi nhân vật có thể nhận tối đa 4 lần Mốc quà 2 nếu thỏa điều kiện @DzoCash tham gia
 ► Ví dụ : Nhân vật có thể nhận 4 lần Mốc quà 2 nếu trong Thời gian Sự Kiện có Tiêu @DzoCash bất kỳ và có tổng số @DzoCash nạp cộng dồn trong thời gian sự kiện từ 20,000@DzoCash trở lên
 - @DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác
 - Quà tặng sẽ được trao sau khi hoàn tất tổng hợp thông tin khi kết thúc sự kiện
  Anh Dong (12)Anh Dong (12) Nhanh chân nào ! Cùng trải nghiệm niềm vui ưu đãi ! Anh Dong (12)Anh Dong (12)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Hội Đồng Võ Lâm

Bút Kí.