Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Hac Y Gia (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem Danh Nhan Qua (Dac biet) (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Dac Biet (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Loan Tin Nhan Thuong (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Hiep Khach mung Sap nhap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vien Socola Bi An (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Hiep Khach Toi Yeu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (29/07/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri An VIP (Quy 3/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (07.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự Kiện] Quà Tặng Bonus ( 08/2019)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự Kiện] Quà Tặng Bonus ( 08/2019)

26/08/2019

Thân chào các Hiệp Khách

🤘 Cơn Mưa Quà Tặng Đến Rồi Nha 🤘

 SỰ KIỆN  

🔔Thời gian : 25/08 (13:30) ~ 26/08/2019 (23:59)

   Trong thời gian diễn ra sự kiện, Hiệp Khách nạp và tiêu @DzoCash phù hợp điều kiện sẽ nhận được Quà tặng hấp dẫn
 
⭕️ Điều kiện :
   _Mốc quà 1 : Nạp @DzoCash (Mệnh Giá bất kỳ) và Tiêu @DzoCash (Giá trị bất kỳ)
   _Mốc quà 2 : Nạp @DzoCash (Mệnh Giá từ 5,000 trở lên) và Tiêu @DzoCash (Giá trị bất kỳ)
 
🎁🎁🎁Quà tặng Bonus :
 
🎉Mốc quà 1 :
    +01 (Thiên) - Ngưng Thần Châu (100 triệu) 
🎉Mốc quà 2
    + 01 Tiên Dược Cần Công Hoàn 13% 
    + 01 Tiên Dược Võ Công Hoàn 15% 
    + 01 Tiên Dược Hộ Thể Hoàn 15% 
    + 01 Tiên Dược Vô Phòng Hoàn 13%
 
🚦🚦Lưu ý
 
  - Mỗi Tài khoản con (DZxxx/SNxxx) tham gia 1 lần cho 1 nhân vật trong suốt thời gian Sự Kiện
 - Áp dụng cộng dồn @DzoCash nạp của mỗi tài khoản con trong suốt thời gian diễn ra sự kiện
Nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên là nhân vật nhận thưởng
  - Nhân vật đủ điều kiện nạp @DzoCash nhưng không thỏa điều kiện tiêu @DzoCash sẽ không nhận được quà !
- Mỗi nhân vật có thể nhận cả 2 mốc quà nếu thỏa điều kiện Sự Kiện
  ► Ví dụ : Nhân vật có thể nhận 1 lần Mốc quà 1 và 1 lần Mốc quà 2 nếu trong Thời gian Sự Kiện có Tiêu @DzoCash bất kỳ và có tổng số @DzoCash nạp cộng dồn trong thời gian sự kiện từ 5,000@DzoCash trở lên
 - Mỗi nhân vật có thể nhận tối đa 4 lần Mốc quà 2 nếu thỏa điều kiện @DzoCash tham gia
 ► Ví dụ : Nhân vật có thể nhận 4 lần Mốc quà 2 nếu trong Thời gian Sự Kiện có Tiêu @DzoCash bất kỳ và có tổng số @DzoCash nạp cộng dồn trong thời gian sự kiện từ 20,000@DzoCash trở lên
 - @DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác
 - Quà tặng sẽ được trao sau khi hoàn tất tổng hợp thông tin khi kết thúc sự kiện
   Nhanh chân nào ! Cùng trải nghiệm niềm vui ưu đãi ! 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.