Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Tro Gia (Dac Biet) (06.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Thoi Trang Hoa Anh Dao (06.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Nha Gia Kim Hiep Khach (3) (06.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Tàng Kim Bảo Hạp (06.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (24/06/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Hop Qua Danh Du - 24/06/2021
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Mi Rau Cu Dac Biet (06.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang Kinh nghiem] danh rieng may chu moi (06.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thach thuc cung The Luc chien (2) (06.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chieu Dai Tu Mon Chu (06.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Loi Chuc Phuc Cua Binh Thap Chi (06.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Le Xa Toi Vong Nhan (06.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (06.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự Kiện] Tặng Điểm Kỹ Năng ~ 23/09/2019Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự Kiện] Tặng Điểm Kỹ Năng ~ 23/09/2019

23/09/2019

icon-dong-hungole-blog (195)icon-dong-hungole-blog (195)icon-dong-hungole-blog (195) TẶNG ĐIỂM KỸ NĂNGicon-dong-hungole-blog (195)icon-dong-hungole-blog (195)icon-dong-hungole-blog (195)

icon-dong-hungole-blog (257)icon-dong-hungole-blog (257)Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện

 Bắt Đầu :  (08h30) ngày 22/09/2019 

 Kết Thúc : (23h59) ngày 23/09/2019

icon-dong-hungole-blog (487)icon-dong-hungole-blog (487)Quà Tặng và Cách Thức Nhận Quà  :

 (1) : 330 nhân vật đầu tiên tiêu tối thiểu 100@DzoCash sẽ nhận được 330,000 điểm kỹ năng .

 (2) : Nhân vật bất kỳ tiêu tối thiểu 1500@DzoCash sẽ nhận được 500,000 điểm kỹ năng 

 icon-dong-hungole-blog (570)Lưu ý :

- Mỗi ID con chỉ tham gia 1 lần trong suốt sự kiện và tham gia cho 1 nhân vật (ID con bao gồm DZxxx / SNxxx)

- Nhân vật tiêu cash đầu tiên là nhân vật nhận được điểm kỹ năng tặng

- Điểm kỹ năng tặng tối đa là 830,000 điểm nếu thỏa cả điều kiện (1) và (2) (không nhận được nhiều hơn dù giá trị tiêu nhiều hơn mức tối thiểu)

- @DzoCash tham gia sự kiện này là tách biệt với các sự kiện khác

icon-dong-hungole-blog (623)icon-dong-hungole-blog (623)icon-dong-hungole-blog (623)icon-dong-hungole-blog (623)


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.