Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Tich Diem Doi Qua
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] SIEU TIEN CAP
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem Danh Fan Cung (10/09/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Dac Chung Quan Phuc (09.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Than thu Tho Ngoc (2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vui Trung Thu Cung Tho Ngoc (09.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Ruoc Den Don Trung Thu (09.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (23/09/2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự Kiện] Tặng Điểm Kỹ Năng ~ 23/09/2019Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự Kiện] Tặng Điểm Kỹ Năng ~ 23/09/2019

23/09/2019

icon-dong-hungole-blog (195)icon-dong-hungole-blog (195)icon-dong-hungole-blog (195) TẶNG ĐIỂM KỸ NĂNGicon-dong-hungole-blog (195)icon-dong-hungole-blog (195)icon-dong-hungole-blog (195)

icon-dong-hungole-blog (257)icon-dong-hungole-blog (257)Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện

 Bắt Đầu :  (08h30) ngày 22/09/2019 

 Kết Thúc : (23h59) ngày 23/09/2019

icon-dong-hungole-blog (487)icon-dong-hungole-blog (487)Quà Tặng và Cách Thức Nhận Quà  :

 (1) : 330 nhân vật đầu tiên tiêu tối thiểu 100@DzoCash sẽ nhận được 330,000 điểm kỹ năng .

 (2) : Nhân vật bất kỳ tiêu tối thiểu 1500@DzoCash sẽ nhận được 500,000 điểm kỹ năng 

 icon-dong-hungole-blog (570)Lưu ý :

- Mỗi ID con chỉ tham gia 1 lần trong suốt sự kiện và tham gia cho 1 nhân vật (ID con bao gồm DZxxx / SNxxx)

- Nhân vật tiêu cash đầu tiên là nhân vật nhận được điểm kỹ năng tặng

- Điểm kỹ năng tặng tối đa là 830,000 điểm nếu thỏa cả điều kiện (1) và (2) (không nhận được nhiều hơn dù giá trị tiêu nhiều hơn mức tối thiểu)

- @DzoCash tham gia sự kiện này là tách biệt với các sự kiện khác

icon-dong-hungole-blog (623)icon-dong-hungole-blog (623)icon-dong-hungole-blog (623)icon-dong-hungole-blog (623)


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.