Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Hac Y Gia (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu Dai Cuoi Tuan (Dac Biet) (4) (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Dac Biet (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Loan Tin Nhan Thuong (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Hiep Khach mung Sap nhap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vien Socola Bi An (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Hiep Khach Toi Yeu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (29/07/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri An VIP (Quy 3/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (07.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự Kiện] Tuần Lễ Thời Trang ~30/09/2019Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự Kiện] Tuần Lễ Thời Trang ~30/09/2019

30/09/2019

icon-dong-hungole-blog (664)icon-dong-hungole-blog (664) TUẦN LỄ THỜI TRANG icon-dong-hungole-blog (664)icon-dong-hungole-blog (664)

Xin chào các Hiệp Khách , nay tiệm thời trang " Lòe Loẹt " của Ngân Kiều Long ta mới nhập về 1 số lô thời trang mới .

⏰⏰Thời gian mở bán

 Bắt Đầu : (13h00) ngày 29/09/2019 

 Kết Thúc : (23h59) ngày 30/09/2019

🔖🔖Cách Thức Tham Gia :

icon-dong-hungole-blog (214) (Combo Ưu đãi 1) : mệnh giá nạp tối thiểu 5,000@DzoCash và tiêu @DzoCash giá trị bất kỳ sẽ sở hữu quà tặng kèm :

icon-dong-hungole-blog (467) 01 Hộ Minh Châu (Nhiệt)_ Gậy cổ vũ (24 giờ)

icon-dong-hungole-blog (467) 01 Sinh Tử Phù (5/5)

icon-dong-hungole-blog (214) (Combo Ưu đãi 2) : mệnh giá nạp tối thiểu 10,000@DzoCash và tiêu tối thiểu 1,000@DzoCash sẽ sở hữu quà tặng kèm :

 icon-dong-hungole-blog (467)Trang phục Chiến binh Bạch Hổ (theo giới tính nhân vật)

 icon-dong-hungole-blog (467) 01 Kim Long Chỉ Thêu (1 ngày) (Event)

icon-dong-hungole-blog (214)(Combo Ưu đãi 3) : mệnh giá nạp tối thiểu 10,000@DzoCash và tiêu tối thiểu 2,500@DzoCash sẽ sở hữu quà tặng kèm :

 icon-dong-hungole-blog (467)Trang phục Chiến binh Bạch Hổ (theo giới tính nhân vật)

 icon-dong-hungole-blog (467)Trang phục Thần Điêu (theo giới tính nhân vật)

 icon-dong-hungole-blog (467) 01 Kim Long Chỉ Thêu (1 ngày) (Event)

 Hiệp Khách sẽ tiến hành tổng kết danh sách và trao quà sau khi kết thúc sự kiện từ 3 ~ 7 ngày làm việc .

icon-dong-hungole-blog (300) Lưu ý :

- Mỗi ID con chỉ tham gia 1 lần trong suốt sự kiện và tham gia cho 1 nhân vật (ID con bao gồm DZxxx / SNxxx)

- Các nhân vật tiêu @DzoCash là cùng 1 server

- Nhân vật tiêu cash đầu tiên là nhân vật nhận được quà tặng

- @DzoCash tham gia sự kiện có thể cộng dồn trong cùng 1 Combo ưu đãi (không cộng dồn khác mốc ưu đãi)

icon-dong-hungole-blog (60)〖Ví dụ〗

 Nhân vật thỏa điều kiện Ưu đãi 2, sẽ nhận được phần quà của Ưu đãi 2.

 Nhân vật trên có thể nhận quà cả 2 Combo Ưu đãi 1 & 2 nếu có nạp tối thiểu 15,000@DzoCash (đồng thời thỏa các điều kiện khác của từng

Combo Ưu đãi 1, 2)

- Mỗi nhân vật nhận tối đa 1 phần quà tương ứng với 1 mốc ưu đãi

Nhóm Hiệp Khách DzoGamezoCash tham gia sự kiện này là tách biệt với các sự kiện khác

- Thời trang tặng từ sự kiện là trang phục vĩnh viễn có thể tham gia hợp thành, cường hóa, phân hủy, chuyển đổi ...

icon-dong-hungole-blog (529)icon-dong-hungole-blog (529)icon-dong-hungole-blog (529)icon-dong-hungole-blog (529)icon-dong-hungole-blog (529)icon-dong-hungole-blog (529)


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.