Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Sieu Khuyen Mai (Dac biet) (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Hac Y Gia (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Bung no Cuong hoa (Dac Biet) (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Dac Biet (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Loan Tin Nhan Thuong (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Hiep Khach mung Sap nhap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vien Socola Bi An (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Hiep Khach Toi Yeu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Phong Vu Mon] (To Doi) Mung Sap nhap May chu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat Mung Sap Nhap May Chu (22/07/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri An VIP (Quy 3/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (07.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Đánh tráo] vật phẩm (10/2019)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Đánh tráo] vật phẩm (10/2019)

15/10/2019

  Bí ngô ! Hô biến ! 

Sự Kiện  

 ĐÁNH TRÁO VẬT PHẨM 


 

 Thời gian

- Bắt đầu :  (15:30) ngày 15/10/2019
- Kết thúc :  (15:30) ngày 16/10/2019
 

 Điều kiện tham gia

Nhân vật có nạp và tiêu tối thiểu 500@DzoCash từ ngày 14/09 ~ 14/10/2019
- Nạp @DzoCash giá trị bất kỳ trong thời gian Sự Kiện

 Điều kiện tráo đổi

- Mua sắm vật phẩm yêu cầu từ DzoShop trong thời gian Sự Kiện sẽ được đổi vật phẩm tương ứng như sau :

Mua 01 Y.hóa m.võ (Gậy cổ vũ)(đ.biệt)  Đổi 01 H.Tâm đơn (150%)(24h)(ev)
Mua 02 Thiên niên Tuyết sâm (Siêu lớn)  Đổi 01 Kim Long chỉ thêu (7 ngày)
Mua 01 Luyện tiên thảo  Đổi 01 Chiêu tài trư (1/1)

- Nhân vật cần đánh tráo vật phẩm nào chỉ mua sắm vật phẩm điều kiện phù hợp.
Không bắt buộc mua sắm cả 3 loại vật phẩm điều kiện yêu cầu.

 Lưu ý :

Báo danh tham gia dưới bài viết Fanpage
Mỗi nhân vật có thể đổi tối đa 3 loại vật phẩm nêu trên (03 món mỗi loại) 
Mỗi tài khoản con chỉ tham gia cho 1 nhân vật duy nhất trong suốt thời gian Sự Kiện
- @DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác
Vật phẩm mua sẽ do nhân vật mua giao dịch với GM sau khi kết thúc thời gian Sự Kiện
Phần thưởng sẽ được trao trong vòng 3~7 ngày làm việc kể từ thời điểm kết thúc thắc mắc, khiếu nại

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.