Qua tang Bonus (Dac biet) (09.2020)
[BIGBANG Event] Tho Ren Dao Kiem Tieu (09.2020)
Khoe anh lanh qua (2) (09.2020)
Chup hinh cung Tho Ngoc (09.2020)
[DzoShop] Cap nhat (24/09/2020)
[Chuoi Su Kien] Ruoc Den Don Trung Thu (09.2020)
[Chuoi Su Kien] Bo Suu Tap Cua Thien Van Nhac (09.2020)
Trang phuc hieu ung [Khuc con cau tren bang] (09.2020)
[Qua tang] Combo Lich Thang 10, 11, 12
[Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (09/2020)
[Qua tang] Dac Biet (nua cuoi 2020)
(Qua Tang) Qua Tang Tri An Vip Quy 3 - 2020
[Giai dau] Giang Ho Kiet Xuat (Quy II)
Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Đánh tráo] vật phẩm (10/2019)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Đánh tráo] vật phẩm (10/2019)

15/10/2019

  Bí ngô ! Hô biến ! 

Sự Kiện  

 ĐÁNH TRÁO VẬT PHẨM 


 

 Thời gian

- Bắt đầu :  (15:30) ngày 15/10/2019
- Kết thúc :  (15:30) ngày 16/10/2019
 

 Điều kiện tham gia

Nhân vật có nạp và tiêu tối thiểu 500@DzoCash từ ngày 14/09 ~ 14/10/2019
- Nạp @DzoCash giá trị bất kỳ trong thời gian Sự Kiện

 Điều kiện tráo đổi

- Mua sắm vật phẩm yêu cầu từ DzoShop trong thời gian Sự Kiện sẽ được đổi vật phẩm tương ứng như sau :

Mua 01 Y.hóa m.võ (Gậy cổ vũ)(đ.biệt)  Đổi 01 H.Tâm đơn (150%)(24h)(ev)
Mua 02 Thiên niên Tuyết sâm (Siêu lớn)  Đổi 01 Kim Long chỉ thêu (7 ngày)
Mua 01 Luyện tiên thảo  Đổi 01 Chiêu tài trư (1/1)

- Nhân vật cần đánh tráo vật phẩm nào chỉ mua sắm vật phẩm điều kiện phù hợp.
Không bắt buộc mua sắm cả 3 loại vật phẩm điều kiện yêu cầu.

 Lưu ý :

Báo danh tham gia dưới bài viết Fanpage
Mỗi nhân vật có thể đổi tối đa 3 loại vật phẩm nêu trên (03 món mỗi loại) 
Mỗi tài khoản con chỉ tham gia cho 1 nhân vật duy nhất trong suốt thời gian Sự Kiện
- @DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác
Vật phẩm mua sẽ do nhân vật mua giao dịch với GM sau khi kết thúc thời gian Sự Kiện
Phần thưởng sẽ được trao trong vòng 3~7 ngày làm việc kể từ thời điểm kết thúc thắc mắc, khiếu nại

 


Hội đồng Võ Lâm,
Kính bút.