Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Tich Diem Doi Qua
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem Danh Fan Cung (10/09/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Dac Chung Quan Phuc (09.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Than thu Tho Ngoc (2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vui Trung Thu Cung Tho Ngoc (09.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Ruoc Den Don Trung Thu (09.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự Kiện] Cho Kẹo Hay Bị Ghẹo ~ 07/11/2019Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự Kiện] Cho Kẹo Hay Bị Ghẹo ~ 07/11/2019

22/10/2019

Pumpkin iconPumpkin icon CHO KẸO HAY BỊ GHẸO Pumpkin iconPumpkin icon

Lại một mùa Halloween nữa lại gần đến , lũ yêu quái quấy phá lại tiếp tục quay trở lại phá phách Huyền Bột Trang . Cầu mong các vị Hiệp Khách ra tay tương trợ giúp Tiểu Hương bảo vệ Huyền Bột Trang .

 

⏰⏰Thời Gian Diễn Ra

Bắt Đầu : Sau thời gian bảo trì ngày 24/10/2019

Kết Thúc : 07/11/2019 

icon-dong-hungole-blog (470)icon-dong-hungole-blog (470)Giới Thiệu

- Các Hiệp Khách đến gặp NPC : Hài Cốt - Tu ở Huyền Bột Trang 

- Sau đó trao đổi các loại kẹo cho NPC Hài Cốt - Tu .

- Nhận và trả nhiệm vụ tại NPC Hài Cốt - Tu ( ở Huyền Bột Phái )

- Sự kiện Cho Kẹo Hay Bị Ghẹo có thể trả nhiệm vụ 1 lần / ngày 

icon-dong-hungole-blog (431)icon-dong-hungole-blog (431)Phần thưởng nhiệm vụ

Khi hoàn thành nhiệm vụ các Hiệp Khách sẽ ngẫu nhiên nhận được số điểm kinh nghiệm tùy theo cấp độ của nhân vật 

icon-dong-hungole-blog (372)icon-dong-hungole-blog (372)icon-dong-hungole-blog (372)Nào hãy cùng nhau đổi kẹo nào icon-dong-hungole-blog (372)icon-dong-hungole-blog (372)icon-dong-hungole-blog (372)

icon-dong-hungole-blog (574)icon-dong-hungole-blog (574)icon-dong-hungole-blog (574)icon-dong-hungole-blog (574)icon-dong-hungole-blog (574)icon-dong-hungole-blog (574)icon-dong-hungole-blog (574)icon-dong-hungole-blog (574)


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.