Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Tro Gia - 25/05
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang VIP Bonus (25/05)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 19/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự Kiện] Cho Kẹo Hay Bị Ghẹo ~ 07/11/2019Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự Kiện] Cho Kẹo Hay Bị Ghẹo ~ 07/11/2019

22/10/2019

Pumpkin iconPumpkin icon CHO KẸO HAY BỊ GHẸO Pumpkin iconPumpkin icon

Lại một mùa Halloween nữa lại gần đến , lũ yêu quái quấy phá lại tiếp tục quay trở lại phá phách Huyền Bột Trang . Cầu mong các vị Hiệp Khách ra tay tương trợ giúp Tiểu Hương bảo vệ Huyền Bột Trang .

 

⏰⏰Thời Gian Diễn Ra

Bắt Đầu : Sau thời gian bảo trì ngày 24/10/2019

Kết Thúc : 07/11/2019 

icon-dong-hungole-blog (470)icon-dong-hungole-blog (470)Giới Thiệu

- Các Hiệp Khách đến gặp NPC : Hài Cốt - Tu ở Huyền Bột Trang 

- Sau đó trao đổi các loại kẹo cho NPC Hài Cốt - Tu .

- Nhận và trả nhiệm vụ tại NPC Hài Cốt - Tu ( ở Huyền Bột Phái )

- Sự kiện Cho Kẹo Hay Bị Ghẹo có thể trả nhiệm vụ 1 lần / ngày 

icon-dong-hungole-blog (431)icon-dong-hungole-blog (431)Phần thưởng nhiệm vụ

Khi hoàn thành nhiệm vụ các Hiệp Khách sẽ ngẫu nhiên nhận được số điểm kinh nghiệm tùy theo cấp độ của nhân vật 

icon-dong-hungole-blog (372)icon-dong-hungole-blog (372)icon-dong-hungole-blog (372)Nào hãy cùng nhau đổi kẹo nào icon-dong-hungole-blog (372)icon-dong-hungole-blog (372)icon-dong-hungole-blog (372)

icon-dong-hungole-blog (574)icon-dong-hungole-blog (574)icon-dong-hungole-blog (574)icon-dong-hungole-blog (574)icon-dong-hungole-blog (574)icon-dong-hungole-blog (574)icon-dong-hungole-blog (574)icon-dong-hungole-blog (574)


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.