Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang VIP Bonus (06.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Thoi Trang Hoa Anh Dao (06.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Diem ky nang (2) (06.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Bua Chu Cho Linh Hon Ac Ma (06.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Thu Gian Mua He (06.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri an Hiep Khach (06.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Kinh Nghiem] mung Tet Doan Ngo (06.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang Kinh nghiem] danh rieng may chu moi (06.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat Mung Tet Doan Ngo (10/06/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (06.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự Kiện] Cho Kẹo Hay Bị Ghẹo ~ 07/11/2019Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự Kiện] Cho Kẹo Hay Bị Ghẹo ~ 07/11/2019

22/10/2019

Pumpkin iconPumpkin icon CHO KẸO HAY BỊ GHẸO Pumpkin iconPumpkin icon

Lại một mùa Halloween nữa lại gần đến , lũ yêu quái quấy phá lại tiếp tục quay trở lại phá phách Huyền Bột Trang . Cầu mong các vị Hiệp Khách ra tay tương trợ giúp Tiểu Hương bảo vệ Huyền Bột Trang .

 

⏰⏰Thời Gian Diễn Ra

Bắt Đầu : Sau thời gian bảo trì ngày 24/10/2019

Kết Thúc : 07/11/2019 

icon-dong-hungole-blog (470)icon-dong-hungole-blog (470)Giới Thiệu

- Các Hiệp Khách đến gặp NPC : Hài Cốt - Tu ở Huyền Bột Trang 

- Sau đó trao đổi các loại kẹo cho NPC Hài Cốt - Tu .

- Nhận và trả nhiệm vụ tại NPC Hài Cốt - Tu ( ở Huyền Bột Phái )

- Sự kiện Cho Kẹo Hay Bị Ghẹo có thể trả nhiệm vụ 1 lần / ngày 

icon-dong-hungole-blog (431)icon-dong-hungole-blog (431)Phần thưởng nhiệm vụ

Khi hoàn thành nhiệm vụ các Hiệp Khách sẽ ngẫu nhiên nhận được số điểm kinh nghiệm tùy theo cấp độ của nhân vật 

icon-dong-hungole-blog (372)icon-dong-hungole-blog (372)icon-dong-hungole-blog (372)Nào hãy cùng nhau đổi kẹo nào icon-dong-hungole-blog (372)icon-dong-hungole-blog (372)icon-dong-hungole-blog (372)

icon-dong-hungole-blog (574)icon-dong-hungole-blog (574)icon-dong-hungole-blog (574)icon-dong-hungole-blog (574)icon-dong-hungole-blog (574)icon-dong-hungole-blog (574)icon-dong-hungole-blog (574)icon-dong-hungole-blog (574)


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.