Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Tro Gia - 25/05
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang VIP Bonus (25/05)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 19/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự Kiện] Dạ Tiệc Thời Trang ~ 07/11/2019Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự Kiện] Dạ Tiệc Thời Trang ~ 07/11/2019

22/10/2019

Hat iconHat icon Dạ Tiệc Thời Trang Buy iconBuy icon

icon-dong-hungole-blog (464)icon-dong-hungole-blog (464)Thời Gian Diễn Ra

Bắt Đầu : Sau thời gian bảo trì ngày 24/10/2019 

Kết Thúc : 07/11/2019 .

icon-dong-hungole-blog (508)icon-dong-hungole-blog (508)Nôi Dung Sự Kiện

-Trong thời gian diễn ra sự kiện Dạ Tiệc Hóa Trang , các Hiệp Khách chỉ cần khoác lên người áo choàng thời trang có thể tham gia sự kiện Dạ Tiệc Hóa  Trang Halloween .

- Có thể nhận và trả nhiệm vụ sự kiện Dạ Tiệc Hóa Trang 05 lần / ngày .

icon-dong-hungole-blog (430)icon-dong-hungole-blog (430)Cách thức thực hiện nhiệm vụ

- Sau khi các Hiệp Khách khoác lên người những bộ áo choàng Halloween , rồi sau đó đến gặp NPC Ma Nữ - Autumn để nhận nhiệm vụ Halloween sôi động .

icon-dong-hungole-blog (467)Các loại áo hóa trang được tham gia sự kiện bao gồm : 

 icon-dong-hungole-blog (260)Thời Trang Frankenstein ( Chân ) ( Nam ) 

 icon-dong-hungole-blog (260) Thời Trang Frankenstein ( Chân ) ( Nữ ) 

  icon-dong-hungole-blog (260) Thời Trang Ma Cà Rồng ( Chân ) ( Nam ) 

  icon-dong-hungole-blog (260) Thời Trang Ma Cà Rồng  ( Chân ) ( Nữ ) 

  icon-dong-hungole-blog (260)  Thời Trang Thần Bóng Đêm ( Chân ) ( Nam ) 

  icon-dong-hungole-blog (260)  Thời Trang Thần Bóng Đêm ( Chân ) ( Nữ ) 

  icon-dong-hungole-blog (260)  Thời Trang Áo Choàng Ma Quái ( Chân ) ( Nam ) 

  icon-dong-hungole-blog (260)  Thời Trang Áo Choàng Ma Quái  ( Chân ) ( Nữ ) 

  icon-dong-hungole-blog (260)  Thời Trang Máu Đỏ Joy ( Chân ) ( Nam ) 

  icon-dong-hungole-blog (260)  Thời Trang Máu Đỏ Joy ( Chân ) ( Nữ ) 

  icon-dong-hungole-blog (260)  Thời Trang Yêu Cốt ( Chân ) ( Nam ) 

  icon-dong-hungole-blog (260)  Thời Trang Yêu Cốt ( Chân ) ( Nữ ) 

  icon-dong-hungole-blog (260)  Thời Trang Gà Vàng Sambok ( Thần ) ( Nam )

  icon-dong-hungole-blog (260)  Thời Trang Gà Vàng Sambok ( Thần ) ( Nữ )
 
icon-dong-hungole-blog (434)icon-dong-hungole-blog (434)Phần thưởng
 
 Khi các Hiệp Khách hóa trang sẽ những hiệu ứng sau : 
 
  icon-dong-hungole-blog (471) Hiệu ứng Tấn công + 15%  ( 1 giờ ) khi hóa trang các trang phục sau :  
      icon-dong-hungole-blog (260) Thời Trang Frankenstein ( Chân ) ( Nam ) 

      icon-dong-hungole-blog (260) Thời Trang Frankenstein ( Chân ) ( Nữ ) 

      icon-dong-hungole-blog (260) Thời Trang Ma Cà Rồng ( Chân ) ( Nam ) 

      icon-dong-hungole-blog (260) Thời Trang Ma Cà Rồng  ( Chân ) ( Nữ ) 

      icon-dong-hungole-blog (260) Thời Trang Thần Bóng Đêm ( Chân ) ( Nam ) 

      icon-dong-hungole-blog (260) Thời Trang Thần Bóng Đêm ( Chân ) ( Nữ ) 

      icon-dong-hungole-blog (260) Thời Trang Áo Choàng Ma Quái ( Chân ) ( Nam ) 

      icon-dong-hungole-blog (260) Thời Trang Áo Choàng Ma Quái  ( Chân ) ( Nữ ) 

      icon-dong-hungole-blog (260) Thời Trang Máu Đỏ Joy ( Chân ) ( Nam ) 

      icon-dong-hungole-blog (260) Thời Trang Máu Đỏ Joy ( Chân ) ( Nữ ) 

  icon-dong-hungole-blog (471) Hiệu ứng Tấn công võ công + 15% (1 giờ ) khi hóa trang  trang phục     

      icon-dong-hungole-blog (260) Thời Trang Yêu Cốt ( Chân ) ( Nam )

      icon-dong-hungole-blog (260) Thời Trang Yêu Cốt ( Chân ) ( Nữ ) 
  icon-dong-hungole-blog (471) Hiệu ứng tất cả khí công + 1  ( 1 giờ ) khi hóa trang trang phục : 
       
       icon-dong-hungole-blog (260)Thời Trang Gà Vàng Sambok ( Thần ) ( Nam )
 
       icon-dong-hungole-blog (260)Thời Trang Gà Vàng Sambok ( Thần ) ( Nữ )
 
Hinh ảnh : 
 

Frankenstein(Chân)

Ma Cà Rồng (Chân)

Thần Bóng Đêm (Chân)

Áo Choàng Ma Quái (Chân)

Thời trang Máu Đỏ Joy  

Thời Trang Yêu Cốt 

Thời Trang Gà Vàng Sambok 

 
 
 
Hãy cùng nhau hóa trang cho ngày lễ Halloween thêm vui vẻ và náo nhiệt nào 
Search go iconMummy iconVampire iconSkeleton iconGhost iconCauldron icon
 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.