[Uu dai] Nap lan dau (09.2020)
Dau truong Soi dong (09.2020)
[DzoShop] Cap nhat (17/09/2020)
[Qua tang] Combo Lich Thang 10, 11, 12
[Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (09/2020)
[Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (10/09/2020)
[Chuoi Su Kien] Thu Gian Cuoi He (09.2020)
Trang phuc hieu ung [Game thu Tinh anh] (08.2020)
[Thong bao] Sap nhap May chu (08.2020)
[Qua tang] Dac Biet (nua cuoi 2020)
(Qua Tang) Qua Tang Tri An Vip Quy 3 - 2020
[Giai dau] Giang Ho Kiet Xuat (Quy II)
Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Đồng Tiền Tinh Xảo (10/2019)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Đồng Tiền Tinh Xảo (10/2019)

23/10/2019

Thân chào các Hiệp khách

Chuẩn bị cho những ngày tháng chinh phạt sắp tới, Hội Đồng Võ Lâm cập nhật sự kiện mới

Sự Kiện 

ĐỒNG TIỀN TINH XẢO

Khi mua sắm trực tiếp vật phẩm từ DzoShop có thể nhận được Tiền Đồng Tinh Xảo,
mang đến cho Bát Quái Lão Nhân có cơ hội nhận được tặng phẩm giá trị liên thành 

 

 Thời gian

- Bắt đầu :  Sau thời gian bảo trì 24/10/2019 
- Kết thúc :  07/11/2019

 Giới thiu

- Nhiệm vụ Thu thập Đồng Tiền Tinh Xảo
- NPC Bát Quái Lão Nhân
- Nhiệm vụ làm được nhiều lần 1 ngày.

 Hướng dẫn nhiệm vụ

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Hiệp Khách mua những vật phẩm có tên dưới đây trong Dzoshop sẽ nhận được Số "Tiền đồng tinh xảo" tương ứng.
 
 DANH SÁCH MUA VẬT PHẨM DZOSHOP
NHẬN ĐƯỢC TIỀN ĐỒNG TINH XẢO 

Dùng "Tiền đồng tinh xảo"  để đổi lấy những phần thưởng hấp dẫn tại Bát Quái Lão Nhân.

 Phần thưởng

 

Lưu ý :

- Các Hiệp Khách vui lòng sử dụng hết đồng tiền tinh xảo trong thời gian sự kiện. Đồng tiền tinh xảo sẽ bị gỡ bỏ sau khi kết thúc sự kiện và trước khi bắt đầu lần sự kiện kế tiếp.
- Không thể hoàn thành nhiệm vụ khi đang có hiệu ứng buff.
- Vật phẩm thưởng có thể bán vào NPC.

 

 

Hội đồng Võ Lâm,
Kính bút.