Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Hac Y Gia (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Flash Sale] Qua Tang Gio Vang (Dac biet) (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Dac Biet (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Loan Tin Nhan Thuong (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Hiep Khach mung Sap nhap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vien Socola Bi An (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Hiep Khach Toi Yeu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (29/07/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri An VIP (Quy 3/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (07.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Ưu Đãi] + 1 Cường Hóa ~ 20/11/2019Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Ưu Đãi] + 1 Cường Hóa ~ 20/11/2019

22/11/2019

icon-dong-hungole-blog (475)icon-dong-hungole-blog (475)icon-dong-hungole-blog (475) +1 CƯỜNG HÓA icon-dong-hungole-blog (475)icon-dong-hungole-blog (475)icon-dong-hungole-blog (475)

⏰⏰Thời Gian : 

Bắt Đầu : (19h00) ngày 19/11/2019

Kết Thúc : (23h59) ngày 20/11/2019

⛽⛽Điều Kiện :

-Các Hiệp Khách phải Nạp và Tiêu hoàn toàn 10.000@dzocash trong thời gian sự kiện .

-DzoCash nạp và tiêu được tính cộng dồn trong thời gian sự kiện .

🔨🔨Ưu Đãi :

- 01 Ưu đãi +1 cấp cường hóa (dành cho Vũ khí / y phục / giáp / giáp tay / giày)(tối đa +7 sau khi nhận ưu đãi).

⭕⭕Lưu Ý : 

- Cash nạp và tiêu sẽ tính theo ID con và mỗi ID con sẽ có 01 nhân vật nhận giải.

- Nếu ID con có nhiều nhân vật tiêu cash trong thời gian sự kiện, nhân vật tiêu cash đầu tiên sẽ là nhân vật nhận giải.

- Cash nạp và tiêu được cộng dồn từ khi bắt đầu đến khi kết thúc sự kiện.

- Mỗi ID con nhận tối đa 01 ưu đãi cường hóa +1.

- Vật phẩm nhận ưu đãi phải cùng lớp nhân vật, cùng hệ phái với nhân vật nhận ưu đãi.

- Vật phẩm nhận ưu đãi có cấp độ không vượt quá 15 cấp độ so với cấp độ của cấp thăng chức / thăng thiên hiện hành (ví dụ: nhân vật thăng thiên 2 sẽ được tính cấp độ là 120, vì vậy vật phẩm nhận ưu đãi có cấp độ từ 105 đến 135).

- Mỗi vật phẩm nhận tối đa 01 ưu đãi từ sự kiện lần này.

- Cường hóa +1 không thể trao đổi với các nhân vật khác.

- Vui lòng nạp & tiêu @dzocash sau thời gian bắt đầu sự kiện và trước thời gian sự kiện kết thúc ít nhất 5 phút.

- Đối với các vật phẩm hợp thành với uy lực phòng thủ có giá trị lẻ sẽ bị thay đổi giá trị của dòng hợp thành khi nhận ưu đãi (tổng giá trị của các dòng hợp thành không đổi).

Nào Hãy Nhanh Tay Tham Gia Sự Kiện Ưu Đãi Này Nào Các Hiệp Khách

icon-dong-hungole-blog (538)icon-dong-hungole-blog (538)icon-dong-hungole-blog (538)icon-dong-hungole-blog (538)icon-dong-hungole-blog (538)icon-dong-hungole-blog (538)icon-dong-hungole-blog (538)


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.