Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Thanh Long] (06.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [May Chu Moi] Thien Ma Cung - (06.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Tu Thien Thach (01/06)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN (Khuyen Mai) Ho Tam Don (01/06)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thien Ma Cung] Vua Cuong Hoa
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thien Ma Cung] 7 Ngay Tang Toc
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Chien Than Bao Ruong (06.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (06/2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thien Ma Cung] Thang Cap Tu Luyen (01/06)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thien Ma Cung] Anh Tai Hoi Tu (01/06)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Fanpage] Cau Chuc May Man (01/06)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Ưu đãi] Dành cho Tân Thủ - khi Tổ độiTrang chủ / Sự Kiện / ...

[Ưu đãi] Dành cho Tân Thủ - khi Tổ đội

06/12/2019

 Đối tượng

- Tất cả những Tân Thủ khởi tạo mới thành công ID con (Dzxxxx / SNxxxx) từ 10:00 ngày 05/12/2019.

 

 Cách thức nhận ưu đãi

- Những ID con thuộc đối tượng nhận ưu đãi đăng nhập vào trò chơi và tạo nhân vật sẽ nhận được Biểu tượng ưu đãi dành cho Tân Thủ - Tân chiến binh kỳ ngộ (14 ngày):
 

(Áp dụng cho 4 nhân vật tạo đầu tiên của tài khoản
không bao gồm xóa nhân vật cũ bất kỳ và tạo lại)

- Biểu tượng Tân chiến binh kỳ ngộ nằm bên phải màn hình và nằm phía trên trên nhân vật.

- Những nhân vật có biểu tượng Tân chiến binh kỳ ngộ khi tổ đội cùng người chơi khác thì tất cả các nhân vật khác đều nhận được ưu đãi.

 

 Giá trị ưu đãi

- Tăng 20% điểm kinh nghiệm và tăng 20% điểm kỹ năng khi luyện cấp theo tổ đội.

- Biểu tượng của ưu đãi:

 Lưu ý

- Người chơi có thể nhận đồng thời ưu đãi [Tân chiến binh kỳ ngộ] và [Cựu chiến binh tái xuất] nếu tổ đội có đồng thời Cựu chiến binh và Tân Thủ.

Yulgang Hiệp Khách,

Kính bút.